Očna optika

Pročelnik studija: prof. dr. sc. Josip Čulig, prim. dr. med.

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka optometrije

Kratica: bacc. ing. opt.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Studij očne optike namijenjen je osobama koje žele raditi u području optometrije i očne optike. Završetkom stručnog studija Očna optika stječu se znanja i vještine iz optometrijske djelatnosti.

Stručne kompetencije: optička korekcija refrakcijskih i drugih anomalija oka, samostalno određivanje i primjena potrebnih naočala, kontaktnih leća i ostalih pomagala za poboljšanje vida, prepoznavanje anomalija vidnog sustava, ergonomija gledanja, savjetovanje o pravilnoj uporabi naočala i kontaktnih leća te ostalih pomagala za vid.

Opće kompetencije: na osnovu anamneze i prethodnih ispitivanja predložiti klijentu plan ispitivanja vida i potrebna korektivna pomagala, primjena etičkih i profesionalnih načela,  uz primjenu općih znanja iz područja dijagnostike oka.

Razina Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Objasniti princip rada optičkih elemenata fizikalne optike
 2. Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu
 3. Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova
 4. Objasniti osnovne funkcije i anatomiju oka u odnosu na cjelokupni ljudski organizam

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Primijeniti etička i profesionalna načela za odgovoran i učinkovit rad
 2. Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju
 3. Predložiti odgovarajući plan ispitivanja vida klijenta na osnovi anamneze i prethodnih testova

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Identificirati promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa
 2. Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu
 3. Predložiti korektivna pomagala za vid s ciljem osiguravanja kvalitete usluge i života klijenta
 4. Kreirati plan korištenja, čišćenja, dezinfekcije i održavanja pomagala za vid

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima
 2. Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu
 3. Predložiti rješenja iz područja optometrijske struke

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje
 2. Povezati nova znanja s usvajanjem novih tehnologija i primjenom u struci

 

Nastavni plan

Obvezni predmeti:

Izborni predmeti:

Psihologija stresa (2+1)
Osnove prava i pravni propisi (2+1)
Zaštita na radu (2+1)
Osiguranje i kontrola kvalitete (2+1)
Etika u optici (2+0)
Komunikologija (2+1)
Psihofiziologija rada (2+1)
Informatika II (2+1)
Proizvodno inženjerstvo (2+1)
Menadžment i poduzetništvo (2+1)
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu:
Osnove istraživanja i statistike (2+2)
Biokemija (2+2)
Zdravstvena psihologija (1+1)
Zdravstvena njega (3+0)
Psihički razvoj čovjeka (2+1)
Neurologija (2+0)Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti u Zagrebu:
Radna psihologija (2+2)
Fizikalne štetnosti (3+3)
Medicina rada (3+2)

 

OPT_Dopusnica.pdf

Skip to content