Engleski jezik I

Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika; – proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku; – rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije – korištenje stručnih priručnika; – služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – glagolska vremena, aktiv/pasiv, vrste riječi, tvorba riječi, glagoli (pomoćni, nepravilni, modali, infinitiv), brojevi, datumi i titule, – Opći jezični sadržaji – poslovna pisma, e-poruke, životopis, osnovna komunikacija, jednostavni dijalozi u stvarnim situacijama, predstavljanje osobe ili tvrtke, – Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, optički i optometrijski instrumenti, vidna pomagala, , izrazi i kolokacije vezani uz oko, terminologija u vezi s bolestima oka i refrakcijskim greškama.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za pisanje pisama, poruka, čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Preispitati stečeno znanje engleskog jezika. 2) Identificirati slabe točke u znanju i razriješiti jezične dileme. 3) Povezati novostečene spoznaje s postojećim znanjem. 4) Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja optometrije 5) Usporediti značenja određenih elemenata i izraza u općem jeziku i jeziku struke. 6) Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 7) Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i osnovnu stručnu terminologiju u komunikaciji. 8) Opisati kompleksnije dijagrame, sheme, slike i trendove 9) Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim izrazima. 10) Prevesti jednostavniji tekst. 11)Riješiti konkretne probleme iz obrađenih gramatičkih područja. 12)Razviti komunikacijske kompetencije uporabom grupnog rada.

Skip to content