Engleski jezik III

Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

– usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika; – proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku; – rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije (kontaktne leće, biomikroskop, tehnike osvjetljenja) – korištenje stručnih priručnika; – služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti –tehnike prevođenja složenica i višerječnih leksema, modalni glagoli – Opći jezični sadržaji – komunikacija, davanje uputa pacijentu, dijalozi u stvarnim situacijama, objašnjavanje problema i načina rješavanja – Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, izrazi i kolokacije vezani uz pregled oka, biomikroskop, tehnike osvjetljavanja, pregled fluoresceinom, kontaktne leće (održavanje, rukovanje).

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku opisujući i analizirajući pregled biomikroskopom, odabir kontaktnih leća.

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog predmeta student će moći: 1. Analizirati stručnu literaturu na engleskom jeziku 2. Komentirati obrađenu problematiku 3. Integrirati stečeno znanje sa stečenim spoznajama iz prakse 4. Prezentirati svoja saznanja o struci 5. Komentirati uočeno stanje 6. Razlikovati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 7. Kombinirati opću i stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji. 8. Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i stručnu terminologiju u komunikaciji. 9. Napisati stručni tekst na engleskom jeziku. 10. Voditi stručnu raspravu. 11. Prevesti stručni tekst te analizirati jezične i kulturološke razlike kod prevođenja.

Skip to content