Ergonomija gledanja

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Koristiti znanja ranijih kolegija (stoga se predlaže da se kolegij prebaci na 5.semestar) koja su neophodna za razumijevanje ovog kolegija, kako bi se moglo razumijeti odnos pojedinca sparam radnom mjestu i okolini, te njegova adaptacija.

Sadržaj predmeta:

Kratka rekapitulacija ranijih znanja iz predmeta:fizike,geometrijske optike,očne optike,anatomij i fiziologije oka,očne patologije,posebno sa aspekta makularne degeneracije..Priroda svjetlosti,sa naglaskom na valne dužine i energetsku djelatnost u fotokemizmu retine.Mjerenje svjetlosnih veličina,fotometrija,prirodni i umjetni izvori svjetlosti,projektiranje osvjetljenja radnog mjesta.Light pollushion,2.laboratoriska mjerenja ,oštrina vida i kontrast,blještanje,refleks i apsorpcija površine gledanja i radnog mjesta.3.Kolorni vid,4.zamor očiju pri raznim oblicima neispravnog osvjetljenja radnog mjesta.Vožnja i vid.5.Individualni pristup osvjetljenju radnih površina.6.Posebni zahtjevi ergonomije gledanja i pozicije tijela pri radu na kompjutoru.7.Sport i specijalni program zaštite od prejakog svijetla i blještanja.Zaštita vida na radnom mjestu,zakonski normativi.

Kompetencije:

Student će nakon položenog ispita dobiti osnove znanja iz ergooftalmologije,što podrazumijeva mjerenja iz područja fotometrije,analaiza radnog mjesta sa aspekta osvjetljenja,sugerirati ispravno osvjetljenje i zaštitu pri osvjetljenju radnog mjesta i ostalog ozračenja iz područja optičkog zračenja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Dobro razumijeti značenje osvjetljenja radnog mjesta. 2) Znati se koristiti mjernim instrumentima za mjerenje optičkog zračenja. 3) Napraviti izračun osvjetljenja radnog mjesta. 4) Propisati potrebnu zaštitu radnog mjesta i pojedinca od prejakog optičkog zračenja. 5) Znati propisati i djelomično izraditi-optičko bojenje,optičkih materijala za zaštitu od UV zračenja i prejakog vidljivog spektra.

Skip to content