Fizikalna optika

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je stjecanje znanja iz fizikalne optike potrebnih za razumijevanje primjene u fiziološkoj optici.

Sadržaj predmeta:

1. Uvod 2. Valna optika; svojstva valnog gibanja, elektromagnetski spektar, svojstva elektromagnetskoj vala 3. Interferencija; koherencija valova (konstruktivna, destruktivna i djelomična), uređaji (tanki slojevi, polupropusne podloge, hologrami, Newtonova stakla), svijetle i tamne pruge i njihovi intenziteti 4. Ogib; ogib na malim predmetima ( preprekama, česticama, ogib na pukotini i kružnom otvoru 5. Interakcija svjetlosti i materije; Idealna crna tijela i faktori apsorpcije, refleksije i transmisije Beer- Lambert-ov zakon. Zračenje crnog tijela; diskontinuirana energetska stanja harmonijskih oscilatora, kontinuirani emisioni spektar zračenja, sivo tijelo. Energetska stanja elektrona u atomu; linijski i vrpčasti emisioni spektri, spontana i prisilna emisija, laseri i primjena, rezonantna i nerezonantna apsorpcija svjetlosti (klasični i kvantni prikaz). 6. Percepcija boje; bojeni ugođaj, disperzija svjetlosti, refleksija vidljive svjetlosti na obojenim plohama, transmisija na obojenim prozirnim sistemima (filteri , stakla), fizikalni i psihofizički prikaz bojenog ugođaja, psihofizičke karakteristike boja, kolorimetrijska mjerenja. Boja u modelu linearne kombinacije tri boje; standardni opažač, primarne boje i pripadne trikromatske vrijednosti (CIE standard), spektralne karakteristike boje (refleksivne i transmisione), aditivno i suptraktivno spajanje boja.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja osnovnih zakona fizikalne optike za razumijevanje prirode svjetlosti i funkciju leća u praktičnoj primjeni.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati problem i prirodu Fizikalne optike 2) Analizirati pojavu u konkretnoj postavci Fizikalne optike 3) Izračunati fizikalne veličine koje se traže u danom fizikalnom problemu 4) Skicirati fizikalnu situaciju u svrhu razumijevanja iste 5) Razumjeti princip rada optičkih elemenata fizikalne optike kroz laboratorijske vježbe 6) Razlikovati različite optičke pojave i veličine 7) Usporediti prirodu različitih efekata svjetlosti i fizikalne optike 8) Razumjeti funkciju leća u praktičnoj primjeni putem laboratorijskih vježbi 9) Razumjeti osnovnih koncepata kvantne fizike 10) Razlikovati prirodu polarizacije svjetlosti

Skip to content