Geometrijska optika

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je stjecanje znanja iz geometrijske optike za razumijevanje i primjenu u predmetima Optički i optometrijski instrumenti, Očna optika, Refrakcija i binokularni vid, Kontaktne leće i Optometrijska praksa.

Sadržaj predmeta:

1. Opći pregled optike; povijesni razvoj, priroda i prostiranje svjetlost u geometrijskoj optici, izvori svjetlosti, temeljni zakoni geometrijske optike, Fermatov princip širenja svjetlosti 2. Refleksija svjetlosti; vrste refleksija, zakon refleksije, difuzna svjetlost, vrste zrcala 3. Lom svjetlosti; vrste loma, zakon loma, totalna refleksija i primjena 4. Preslikavanje u geometrijskoj optici; jednoznačno preslikavanje, uvjeti Gaussove aproksimacije, jednadžba preslikavanja, linearno i kutno povećanje, optički sistemi za preslikavanjei pogreške u preslikavanju (sferna aberacija, astigmatizam, krivina polja, distorzija): zrcala, ravni dioptar, prizma i planparalelna ploča, sferni dioptar, debela i tanka leća, sistem tankih leća 5. Preslikavanje na realnim sustavima 6. Pogreške leća: sferna i kromatska aberacija, koma, distorzija, astigmatizam ; ispravljanje pogrešaka leća 7. Gullsfrautova shema oka

Kompetencije:

Studenti se upoznaju s prirodom i prostiranjem svjetlosti te temeljnim zakonima geometrijske optike, kao i s optičkim elementima i njihovim sustavima u stvaranju slike udaljenih predmeta. Time se stvaraju pretpostavke da studenti znaju značajke optički instrumenata i njihovu praktičnu uporabu što će im omogućiti da znanja iz primijenjene geometrijske optike mogu koristiti u praktičnoj primjeni.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Analizirati sistem optičkih elemenata 2) Identificirati problem fizikalne postavke veličina 3) Izračunati sve fizikalne veličine koje se traže u konkretnom problemu 4) Nacrtati fizikalnu situaciju koja se traži u konkretnom problemu 5) Razlikovati razne optičke elemente u danom postavu kroz laboratorijske vježbe 6) Skicirati putanju koju svjetlost prevaljuje u danoj situaciji 7) Usporediti efikasnost i učinak različitih optičkih pomagala i instrumenata 8) Ustanoviti sličnost i razliku optičkih elemenata i instrumenata putem laboratorijskih vježbi 9) Razumjeti principe i zakonitosti Geometrijske optike 10) Služiti se i primijeniti samostalno zakone Geometrijske optike

Skip to content