Informatika II

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina u radu s aplikacija za izvođenje proračuna, za rad s bazama podataka, za grafičko modeliranje, crtanje, skiciranje i vođenje projekata.

Sadržaj predmeta:

Proračunska tablica u MS Excelu: organizacija pohranjivanja podataka. Kretanje kroz tablicu i listove. Uređivanje radnih listova. Vrste podataka. Unos, uređivanje i brisanje podataka. Osnovne aritmetičke operacije i unos formula. Rad sa stupcima, recima i rasponima ćelija. Linearni i rastući nizovi. Grafički prikaz podataka i uređivanje grafikona. Sastavljanje formula i otklanjanje grešaka pri izračunu formula. Vrste funkcija. Rad s popisima podataka. Analiza proračuna i rezimiranje podataka. Baze podataka u MS Accessu: osnovni objekti baze podataka i organizacija podataka. Tipovi podataka. Stvaranje i ažuriranje tablice podataka. Stvaranje obrazaca, upita i izvještaja. Postavljanje indeksa i ključa. Uspostavljanje veze među tablicama. Upoznavanje i rad s programom za grafičko modeliranje crtanje i skiciranje Microsoft office Visio. Program za vođenje projekata: zadaće, vrijeme, trajanje zadaće, resurs – ljudski, materijalni, financijski, kritičan put, međuovisnosti, izrada projekta, praćenje projekta.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za uporabu proračunskih tablica, grafičkih prikaza podataka, izradu planova i skica. Stvaranje baza podataka i oblikovanje upita za pretraživanje podataka. Kao i pripremu programa za upravljanje projektom i praćenje njegove realizacije.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Analizirati potrebu i primjerenost upotrebe pojedinih programa za složenije probleme 2) Dizajnirati predloške dokumenata, kalkulacijskog modela i strukture baza podataka potrebnih za rješavanje praktičnih problema 3) Napisati jednostavniji VBA programski kod potreban za željeno funkcioniranje rješenja 4) Identificirati svojstva i metode objekata iz objektnih modela za Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio, Project Manager i IE potrebnih za rješavanje 5) Integrirati rješenje upotrebom više programa. 6) Prezentirati rezultate izrade rješenja 7) Napisati upute za upotrebu za korisnika rješenja. 8) Formulirati potrebe i/ili zahtjeve za složenije aplikativne programe.

Skip to content