Kontaktne leće I

Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Naučiti studente kako rukovati, stavljati i vaditi kontaktne leće, provoditi preliminarna mjerenja potrebna za fitanje kontaktnih leća, kako raditi s biomikroskopom, refrakciju kroz kontaktnu leću u oku.

Sadržaj predmeta:

1. Povijest kontaktnih leća Podjela kontaktnih leća 2. Materijali koji se koriste u kontaktnim lećama i zahtjevi 3. Tehnologija proizvodnje kontaktnih leća. Standardi. 4. Ispitivanje parametara kontaktnih leća. Mjerenje radijusa, dioptrijske jakosti, promjera, debljine 5. Topografija rožnice 6. Tumačenje slike fluorescinom 7. Adaptacija kontaktnih leća 8. Oprema za usklađivanje. Prostorije, instrumenti, higijenski zahtjevi 9. Postupak prilagodbe. Kratko ponavljanje o anatomiji i fiziologiji oka. Zahtjevi prilagodbe. Pravila prilagodbe. Odnos između krivulje rožnice i kontaktne leće. Pregled oka pomoću biomikroskopa 10. Anatomske i fiziološke karakteristike oka i njihov utjecaj na odabir leća. Rožnica. Vjeđe. Pupile. Suzni film. Konjunktiva 11. Psihološki pristup fitanju leća 12. Koraci u fitanju leća. Odabir leća. Optički izračun. Identifikacija parametra leće

Kompetencije:

Nakon položenog ispita studenti će moći ocijeniti opravdanost primjene kontaktnih leća kod korekcije vida, odrediti tip kontaktnih leća, znati će kako fitati mekane i RGP leće, objasniti rizike nošenja i rukovanja lećama, dati upute o njihovom pravilnom i sigurnom održavanju, kao i o potrebi redovitih pregleda očiju i kontaktnih leća.

Ishodi učenja:

Nakon polaganja ovog predmeta, student će moći: 1. Pregledati prednji segment oka biomikroskopom 2. Izmjeriti topografiju rožnice 3. Napraviti optički izračun 4. Provesti tehniku pripasavanja sfernih mekanih kontaktnih leća 5. Provesti tehniku pripasavanja sfernih RGP kontaktnih leća 6. Analizirati pristajanje leće sa fluorescinom 7. Izvršiti stavljanje i vađenje RGP i mekane kontaktne leće 8. Odabrati najbolji materijal za kontaktne leće 9. Sposobnost primjene znanja u praksi 10.Sposobnost timskog rada

Skip to content