Kontaktne leće III

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Naučiti studente kako rukovati, stavljati i vaditi kontaktne leće, provoditi preliminarna mjerenja potrebna za fitanje kontaktnih leća, kako raditi s rent lampama, refrakciju kroz kontaktnu leću u oku.

Sadržaj predmeta:

1. Specijalne indikacije kod fitanja leća 2. Korekcija anizeikonije i afakije 3. Iregularni astigmatizam 4. Keratokonus, keratoglobus, keratoplastika, fitanje nakon refrakcijskog kirurškog zahvata, terapeutske leće, kontaktne leće i djeca, leće kod duljeg nošenja, kontaktne leće i rad, sport 5. Ortokeratologija

Kompetencije:

Nakon položenog ispita studenti će moći ocijeniti opravdanost primjene kontaktnih leća kod korekcije vida, odrediti tip kontaktnih leća, znati će kako fitati leće, objasniti rizike nošenja i održavanja leća, dati upute o pravilnom i sigurnom održavanju, kao i o potrebi redovitih kontrola očiju i kontaktnih leća.

Ishodi učenja:

Nakon položenog predmeta, studenti će moći: 1. Odabrati odgovarajuće kontaktne leće kod korekcije anizeikonije i afakije 2. Odabrati odgovarajuće kontaktne leće kod keratokonusa, keratoglobusa, keratoplastike 3. Odabrati odgovarajuće kontaktne leće nakon refrakcijskog kirurškog zahvata 4. Odabrati odgovarajuće ortokeratološke kontaktne leće 5. Povezati odgovarajuće indikacije kod kontaktnih leća 6. Analizirati videokeratometriju kod iregularnih astigmatizma 7. Pregledati i ustanoviti probleme kod duljeg nošenja kontaktnih leća 8. Odabrati odgovarajuće kontaktne leće prema specifičnim potrebama klijenta 9. Objasniti mogućnost korištenja kontaktih leća u terapeutske svrhe 10.Briga za kvalitetu 11.Sposobnost planiranja i upravljanja vremenom

Skip to content