Očna optika

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 4

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je stjecanje znanja iz očne optike potrebnih za razumijevanje primjene u predmetima Refrakcija i binokularni vid I-IV, Kontaktne leće I-III, Refrakcija dječjeg uzrasta i ambliopija, Starenje i refrakcija oka.

Sadržaj predmeta:

1. Optički sustav oka – shematsko oko po Gullstrandu; rožnica-dioptrijska jakost prve i druge plohe i ukupna dioptrijska jakost. Očna leća-dioptrijska jakost leće kod akomodacije na daljinu. Staklenina-sastav i indeks loma. Dioptrijska jakost optičkog sistema oka, žarišna daljina oka, položaj glavnih ravnina optičkog sistema oka, položaj čvornih točaka, akomodacija osi oka, anatomska os, vidna os. Osjetljivost na svjetlo, adaptacija na svjetlo, adaptacija na tamu. 2. Emetropno oko – stvaranje slike predmeta u emetropnom oku, daljnja točka, bliska točka, refrakcija u daljnjoj i bliskoj točci. 3. Kratkovidnost- lomna kratkovidnost, osna kratkovidnost, refrakcija kratkovidnog oka, daleka točka, bliska točka, akomodaciona širina, akomodaciono područje, veličina slike u kratkovidnom oku, konstrukcija slike predmeta u kratkovidnom oku. 4. Dalekovidnost-lomna dalekovidnost, osna dalekovidnost, refrakcija dalekovidnog oka, visus, refrakcija daleke točke, refrakcija bliske točke, akomodaciona širina , veličina slike u dalekovidnom oku, refrakcioni deficit, proračun veličine slike, konstrukcija slike u dalekovidnom oku. 5. Astigmatične pogreške- pravilni astigmatizam, vrste astigmatičnih pogrešaka, smjer glavnih presjeka, položaj žarišnih linija, refrakcija astigmatičnog oka, visus, refrakcijski deficit, refrakcija daleke točke, refrakcija bliske točke, veličina slike u astigmatičnom oku, nepravilni astigmatizam, keratokonus, korekcija keratokonusa. 6. Akomodacija-fiziološke osnove akomodacije, akomodacija na daljinu i blizinu, vanjska i unutrašnja akomodacija, akomodaciono područje, akomodaciona širina, potrebna akomodacija, utrošena akomodacija, konstrukcija slike beskonačno dalekog predmeta u emetropnom oku, proračun veličine slike, konstrukcija slike predmeta u konačnoj udaljenosti. 7. Staračka dalekovidnost – akomodaciona širina kod starovidnog oka, korekcija, optičko djelovanje naočala za blizinu, određivanje refrakcijskog deficita, radno područje s monofokalnom lećom, područje rada s bifokalnom lećom, područje rada s trifokalnom lećom, konstrukcija slike u korigiranom starovidnom oku. 8. Oko bez očne leće – optičke oznake , refrakcija daljnje točke, žarišna daljina slike, leća za korekciju, veličina slike na mrežnici, gledanje na blizu kod oka bez leće, korekcija s naočalnom lećom, intraokularne leće, mogućnost fiksiranja intraokularne leće, vrste intraokularne fiksacije 9. Korekcija pogrešaka oka- korekcija osnosimetričnih pogrešaka, korekcija astigmatizma, korekcija škiljenja, udaljenost oko – naočale, veličina slike na mrežnici oka, akomodacija kroz naočale, vidno polje, vidno kut, anizometropija i anizeikonija i korekcija.

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja o optici čovječjeg oka što im omogućava da mogu predvidjeti i izračunati kakve se slike stvaraju u naočalama, kontaktnim lećama i intraokularnom lećom korigiranom oku. Osim toga razumijevati će sve pogreške oka i način korekcije.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razumjeti principe korekcije ametropije 2) Identificirati vrstu refrakcijske greške 3) Izračunati veličine sličica u oku 4) Konstruirati slike predmeta ovisno o udaljenosti 5) Razlikovati razne vrste naočalnih leća i znati ih primijeniti 6) Skicirati korekcijsku leću ovisno o položaju daleke točke oka 7) Usporediti i razlikovati korekciju ametropije kontaktnim lećama i naočalama 8) Ustanoviti sličnost i razliku stvaranja slike u oku i optičkih instrumentima 9) Razumjeti mehanizam akomodacije i utjecaj manjka akomodacije na korekciju 10) Razlikovati osnu i kutnu grešku očiju i razumjeti korekciju tih grešaka.

Skip to content