Optometrijska praksa I

Ects: 5
Predavanja: 0
Vježbi: 4

Cilj predmeta:

Usvojena praktična znanja vježbati na klijentima u optometrijskoj praksi uz nadzor voditelja prakse.

Sadržaj predmeta:

1. Iz razgovora s klijentom saznati: koje probleme s vidom ima sada, koje je imao u prošlosti, obiteljske očne i ostale bolesti, klijentovo zdravstveno stanje 2. Screening zdravlja očiju koristeći biomikroskop, oftalmoskop, fundus leću i dr. 3. Izmjeriti objektivnu refrakciju: skijaskopija, keratometrija 4. Odrediti subjektivnu refrakcija: NSL, križno cilindrična metoda, cilindrična metoda zamagljivanjem, monokularno sferno izjednačavanje, binokularno sferno izjednačavanje, mjerenje i korekcije heteroforija

Kompetencije:

Studenti stječu sposobnosti kvalitetne komunikacije s nepoznatim klijentima, uzimanja opsežnih informacija i preciznih objektivnih i subjektivnih refrakcijskih mjerenja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pripremiti radno mjesto za rad sa klijentom 2. Procijeniti pristup i način komunikacije s raznovrsnim klijentima 3. Testirati funkcionalne testove na klijentu 4. Obrazložiti izmjerene refrakcijske pogreške 5. Predložiti vrstu korekcije poremećaja vida 6. Argumentirati izabranu opciju korekcije vida 7. Interpretirati slučajeve iz prakse 8. Napisati dnevnik prakse 9. Sposobnost timskog rada 10.Sposobnost primjene znanja u praksi

Skip to content