Optometrijska praksa II

Ects: 7
Predavanja: 0
Vježbi: 6

Cilj predmeta:

Usvojena praktična znanja vježbati na klijentima u optometrijskoj praksi uz nadzor voditelja prakse.

Sadržaj predmeta:

1. Iz razgovora s klijentom saznati: koje probleme s vidom ima sada, koje je imao u prošlosti, obiteljske očne i ostale bolesti, klijentovo zdravstveno stanje 2. Screening zdravlja očiju koristeći biomikroskop, oftalmoskop, fundus leću i dr. 3. Izmjeriti objektivnu refrakciju: skijaskopija, keratometrija 4. Odrediti subjektivnu refrakcija: NSL, križno cilindrična metoda, cilindrična metoda zamagljivanjem, monokularno sferno izjednačavanje, binokularno sferno izjednačavanje, mjerenje i korekcije heteroforija 5. Izmjeriti akomodacijsku širinu i odrediti blizinski dodatak 6. Procjena da li su kontaktne leće primjenjljive 7. Centralna i periferna keratometrija 8. Pripasivanje mekanih i tvrdih kontaktnih leća 9. Procjena nalijeganja kontaktnih leća 10. Savjetovanje o korištenju, čišćenju, dezinfekciji i održavanju kontaktnih leća 11. Pripasivanje multifokalnih kontaktnih leća

Kompetencije:

Studenti stječu sposobnosti kvalitetne komunikacije s nepoznatim klijentima, uzimanja opsežnih informacija i preciznih objektivnih i subjektivnih refrakcijskih mjerenja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analiziraati razloge dolaska klijenta 2. Organizirati samostalno određivanje refrakcije 3. Napraviti objektivnu refrakciju 4. Napraviti subjektivnu refrakciju, 5. Predvidjeti odgovarajući blizinski dodatak 6. Preporučiti odgovarajuće refrakcijsko pomagalo prema potrebama klijenta 7. Pregledati i ustanoviti probleme prednjeg segmenta oka biomikroskopom 8. Organizirati samostalno određivanje pripasivanja kontaktnih leća 9. Procijeniti odgovarajuću kontaktnu leću prema potrebama klijenta 10. Preporučiti otopine za dezinfekciju, čišćenje i održavanje kontaktnih leća. 11. Sposobnost rješavanja problema 12. Sposobnost donošenja odluka

Skip to content