Osnove anatomije i fiziologije

Ects: 5
Predavanja: 3
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja o građi i životnim funkcijama čovječjeg tijela radi boljeg shvaćanja i stvaranja podloge za slušanje predmeta Anatomija i fiziologija oka i Osnove patologije i patologija oka.

Sadržaj predmeta:

1. Ustrojstvo ljudskog tijela 2. Osnove mikroskopske anatomije 3. Kostur i mišićje 4. Srce i fiziologija srca 5. Krvne i limfne žile te fiziologija krvnog optjecaja 6. Središnji živčani sustav 7. Periferni živčani sustav 8. Funkcije živčanoga sustava 9. Osjetila i koža 10. Dišni sustav i njegove funkcije 11. Probavni sustav i njegove funkcije 12. Mokraćni i spolni sustav i njegove funkcije 13. Izmjena tvari i energije, promet tekućina, vitamini 14. Krv, krvne stanice, krvne skupine, imunosni sustav 15. Sustav žlijezda s nutarnjim izlučivanjem, hormoni

Kompetencije:

Svladavanje općih pojmova o morfologiji i ustrojstvu pojedinih anatomskih struktura, organa i organskih sustava temeljne su spoznaje koje omogućuju daljnja proučavanja i saznanja u tijeku studija. Na znanja iz područja anatomije nadovezuje se sva ostala pretklinička i klinička proučavanja nužna u obavljanju poslova i zadataka studenata očne optike.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Stvoriti predodžbu o ustroju ljudskog tijela 2) Razlučiti pojedine organske sustave 3) Identificirati smještaj organa unutar ljudskog tijela 4) Raščlaniti funkciju pojedinog organskog sustava po organima 5) Identificirati važnost osjetilnih organa i njihove uloge 6) Prezentirati ulogu živčanog sustava u sveukupnosti funkcioniranja organizma 7) Identificirati specifičnost anatomske građe imunosnog sustava te mehanizme njegovog djelovanja 8) Klasificirati žlijezde sa unutarnjim lučenjem po hormonalnom učinku 9) Analizirati stvaranje energije i promet tvari u organizmu 10) Integrirati spoznaju o anatomskom ustroju sa fiziologijom organskih sustava

Skip to content