Osnove kemije i kemija kontaktnih leća

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvojiti osnove kemije kao podlogu za lakše razumijevanje kemijskih procesa u čovjeku i farmakologiji te naučiti kemijske procese u kontaktnim lećama i otopinama za čišćenje, dezinfekciju i čuvanje kontaktnih leća.

Sadržaj predmeta:

1. Osnove anorganske i organske kemije. 2. Materijali kontaktnih leća, osnovni zahtjevi, sastav smjese, osobine, kemijski i fizikalni postupci i utjecaj na površinske karakteristike leća, analiza procesa i određivanje materijala. 3. Kemija u kontaktnim lećama, depoziti, interakcija depozita i mikroorganizama, sredstva za čišćenje, čuvanje i ostali sastojci u sredstvima za kontaktne leće. Interakcija lijekova i kontaktnih leća. 4. Tekućine za kontaktne leće i ekologija.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje procesa proizvodnje leća, za razumijevanje kemijskih procesa u kontaktnim lećama kod nošenja i kod održavanja.

Ishodi učenja:

Studenti će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati osnovne kemijske pojmove i javno izložiti 2. Povezati uzorke i posljedice kemijskih promjena tvari koristeći informacije iz različitih izvora 3. Razlučiti važnost osnovnih kemijskih reakcija za proizvodnju kontaktnih leća i samostalno prezentirati 4. Analizirati postavke osnovnih kemijskih zakona radom u grupi 5. Povezati temeljna znanja kemije s optikom na primjerima svakodnevnog rada 6. Izdvojiti prednosti međumolekulskog povezivanja u izradi polimernih materijala 7. Prezentirati vrste kemijskih veza u polimernim materijalima 8. Analizirati važnost pravilnog odabira sredstava za čišćenje kontaktnih leća radom u grupi 9. Razlikovati svojstva pojedinih sredstava za održavanje kontaktnih leća i prezentirati u timu 10. Samostalno komentirati kemijske reakcije depozita s mikroorganizmima.

Skip to content