Osnove prava i pravni propisi

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovama prava i pravnih propisa bitnih za obavljanje djelatnosti očne optike i vođenja trgovačkog društva, odnosno optičke radnje. Upoznavanje sa osnovama prava pacijenata.

Sadržaj predmeta:

Uvod u pravo (pojam pravne norme, pravnog subjekta, pravne, poslovne i procesne sposobnosti, pravna znanost i praktična primjena propisa), osnovna ustavna prava i slobode građana, osnove imovinskog prava, stvarno pravni odnosi, prava i obveze iz radnog odnosa, zaštita prava pacijenata.

Kompetencije:

Studenti stječu znanja za razumijevanje zadaća u svezi primjene propisa kako kao radnici ili poslodavci, tako i kao pružatelji zdravstvenih usluga.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Prepoznati situacije u kojima će se trebati donositi određena rješenja. 2. Definirati sve potrebne radnje i aktivnosti, uvažavajući kompetencije svih tijela uključenih u proces pružanja zdravstvene usluge. 3. Biti u stanju rukovoditi svojim obrtom ili d.o.o.-om i surađivati s drugim pravnim subjektima 4. Prepoznati normativni okvir za pružanje zdravstvene zaštite unutar sustava.

Skip to content