Proizvodno inženjerstvo

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upravljanje znanjem i intelektualnim resursima u području proizvodnog inženjerstva

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi proizvodnog inženjeringa, funkcija inženjeringa, njegovo mjesto i uloga kroz osnovne sastavnice: marketing, inženjerijsko-procesna funkcija i poslovna funkcija. Proizvodnja kao transformacijski proces, uloga menadžera u tom procesu. Povijest upravljanja proizvodnjom, analiza proizvodnje kao proizvodnog sustava kroz pet glavnih vrsta odgovornosti za donošenje odluka: kvaliteta, proces, kapaciteti, zalihe i radna snaga. Analiza proizvodnje kao mjesta na kojem se stvaraju dobra i usluge, te mjesta na kojem se nalazi i konkurentska sposobnost kompanije. Modeli razvoja proizvodne strategije kroz temeljne elemente: misiju proizvodnje, specifičnosti proizvodnje (konkurentske prednosti), proizvodne ciljeve i proizvodnu politiku. Izbor proizvodnog procesa, oblikovanje uslužne proizvodnje, izbor tehnologije, analiza toka procesa i prostorni raspored sredstava za rad. Tip procesa, stupanj automatizacije, fizički raspored sredstava za rad i oblikovanje poslova.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za timski rad, izradu i prezentaciju projekata iz područja proizvodnog inženjerstva.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Definirati osnovne pojmove proizvodnog inženjerstva. 2) Razumjeti ulogu inženjeringa u proizvodnom procesu. 3) Integrirati stečena znanja o materijalima, tehnologiji u proizvodnom inženjerstva 4) Analizirati čimbenike koji utječu na proces proizvodnje i proizvodno inženjerstvo. 5) Usporediti različite modele razvoja proizvodne strategije. 6) Oblikovati proizvodni proces, prostorni raspored sredstva za rad i poslove. 7) Analizirati tijek i stupanj automatiziranosti proizvodnog procesa. 8) Planirati modele razvoja proizvodnih strategija. 9) Predvidjeti i procijeniti poteškoće koje se mogu pojaviti u specifičnoj proizvodnji. 10) Preispitati vrste odgovornosti za donošenje odluka u proizvodnom inženjerstvu Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa.

Skip to content