Refrakcija i binokularni vid II

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznati studente sa principima analize i korekcije binokularnog vida.

Sadržaj predmeta:

1. Osnove binokularnog vida 2. Binokularno ujednačavanje – postupci 3. Očna motorika, heteroforija, heterotropija, fiksacijska disparacija 4. Testiranje očne motorike (Cover, Hirschberg, PPK) 5. Stereoskopski vid 6. Postupci mjerenja heteroforije (Maddox, Bagolini, Osterberg, Schober, Graeffe, Synoptophor) 7. Postupak i korekcija po MKH

Kompetencije:

Sposobnost detektiranja abnormalnog očno-motoričnog aparata, razlikovanje između heteroforija i heterotropija, svladanje postupaka za binokularno ujednačavanje i postizanje refrakcijske ravnoteže. Razumijevanje funkcije stereoskopskog vida i sposobnost testiranja iste. Sposobnost mjerenja heteroforije i –tropije na različitim testima te razlikovanja motorične i senzorične kompenzacije heteroforije sa određenim specifičnim testovima.

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog predmeta, odrađenih vježbi i položenog ispita, studenti će moći: 1. Klasificirati stupanj binokularnog vida 2. Napraviti binokularno izjednačavanje 3. Obrazložiti forije , tropije i fiksacijsku disparaciju 4. Napraviti funkcionalne testove za testiranje očne motorike 5. Izmjeriti heteroforije i odrediti prizmatski otklon fiksnih linija 6. Analizirati djelovanje stakla za korekciju heteroforije u primarnom pogledu 7. Ocijeniti stanje stereoskopskog vida 8. Napraviti postupak i korekciju po MKH 9.Sposobnost primjene znanja u praski 10.Sposobnost timskog rada

Skip to content