Refrakcija i binokularni vid III

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznati studente sa principima analize i korekcije bliskog vida.

Sadržaj predmeta:

Akomodacija; mjerenje i preračunavanje max. akomodacijskog učinka Konvergenca, udijeli konvergence Određivanje blizinskog dodatka, određivanje granica oštrog binokularnog vida, akomodacijska ravnoteža Astigmatizam bliskog vida Prizmatična korekcija na blizu Dodatni postupci za analizu bliskog vida: MEM dinamična skiaskopija, Fused X-cyl., Van Graefe forija Grafična analiza, pravila za prizmatičnu korekciju po Sheardu i Percivalu, određivanje AC/A, zamjenska sferična korekcija Stres bliskog vida, odnos akomodacija – konvergenca – miosis i njihovi poremećaji Aniseikonija – mjerenje i preračunavanje.

Kompetencije:

Razumijevanje djelovanja akomodacije i principa mjerenja iste; poznavanje i svladanje postupaka za određivanje korekcije vida na blizu. Korištenje grafičke analize za rješavanje složenih poteškoća sa binokularnim vidom. Mjerenje aniseikonije i preračunavanja iseikoničnih stakala.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon odslušanog predmeta, odrađenih vježbi i položenog ispita, moći: 1. Napraviti i proračunati maksimalan učinak akomodacije 2. Odabrati blizinski dodatak 3. Testirati granice oštrog binokularnog vida. 4. Preispitati astigmatizam bliskog vida. 5. Analizirati prizmatičnu korekciju za blizinu. 6. Integrirati u refrakciju dodatne postupke za analizu bliskog vida. 7. Prezentirati i napraviti grafičku analizu 8. Izračunati aniseikoniju 9. Vještine upravljanja informacijama (sposobnost prikupljanja podataka i analiza) 10. Sposobnost analize i sinteze

Skip to content