Zaštita na radu

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente sa propisima iz zaštite na radu, opasnostima i štetnostima u radnom okolišu i načinu zaštite .

Sadržaj predmeta:

1. Uređivanje i provedba zaštite na radu 2. Obveze poslodavaca u zaštite na radu 3. Opasnosti i štetnosti u radnom okolišu optičara 4. Zaštita od požara poslovnog prostora i radnog procesa 5. Ispitivanje strojeva, uređaja i instalacija i radnog okoliša 6. Obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu 7. Medicina rada i prva pomoć 8. Znakovi i sigurnosne upute 9. Čuvanje i vođenje evidencija i isprava iz područja zaštite na radu

Kompetencije:

Student svladavanjem gradiva ovog kolegija stiče obrazovanje neophodno svakom poslodavcu, poduzetniku ili obrtniku propisano Zakonom o zaštiti na radu te time stiče i formalne zakonsku osnove iz područja zaštite na radu za vođenje optičarske radnje.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Objasniti pojmove iz područja sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja 2) Primjeniti zakonske okvire za riješavanje organizacije zaštite na radu 3) Identificirati i specificirati razine rizičnih pojava(opasnosti,štetnosti i napora) 4) Utvrditi mjere za otklanjanje ili smanjivanje opasnosti 5) Utvditi obaveze za provođenje zaštite na radu na sredstvima rada 6) Kreirati program obrazovanja radnika za rad za siguran način 7) Objasniti ulogu medicine rada u organizaciji zaštite na radu 8) Objasniti značenje znakova sigurnosti prema obliku i boji 9) voditi propisane evidencije evidencije iz zaštite na radu

Skip to content