Održavanje računalnih sustava

Lebinac Vladimir

Pročelnik studija: mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred.

Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijske tehnologije

Kratica: bacc. ing. techn. inf.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 60 redovitih i 60 izvanrednih

Stručni studij održavanja računalnih sustava namijenjen je stjecanju znanja i vještina potrebnih za uporabu i održavanje računalnih sustava s primjenom u različitim područjima primjene računala.

Studij osposobljava polaznike za obavljanje poslova potpore uvođenja računala u različite segmente poslovnog procesa i poslove održavanja računalnih sustava, kao što su: odabir i konfiguriranje računala i programske podrške prema zahtjevima poslovnog procesa, podrška pri razvoju programske podrške, održavanje baza podataka, konfiguriranje i održavanje računalnih mreža, konfiguriranje i održavanje operacijskih sustava, nadzor nad sigurnosti računalnog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka), te konfiguriranje i održavanje računala za nadzor ne računalnih sustava.

Održavanje računalnih sustava je studij koji nudi stručnu usmjerenost sa znatnim praktičnim dijelom nastave. Budući da je posebno izražen nedostatak stručnjaka za održavanje računalnih sustava, koji bi bili spona između projektanata informacijskih sustava, specijalista za određene hardverske ili softverske tehnologije i samih korisnika informacijskih sustava, stvoren je program obrazovanja stručnjaka informatičkih tehnologija čije kompetencije zadovoljavaju zahtjeve današnjeg tržišta.

Plan i program studija osmišljen je tako da u jednakoj mjeri zastupa kolegije iz područja projektiranja informacijskih sustava, programiranja aplikacija, te iz područja i softverskih i hardverskih tehnologija, što je naročito značajno za buduće inženjere održavanja računalnih sustava.

Završetkom stručnog studija Održavanja računalnih sustava stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja računalnih sustava i potpore korisnicima računala.

Prvostupnici ovog studija osposobljeni su za samostalno rješavanje stručnih problema planiranja, razvoja programskih rješenja, implementacije računalnih sustava te njihove sigurnosti i zaštite.

Zanimanja u kojima će se zapošljavati inženjeri održavanja računalnih sustava

Potreba za zapošljavanjem inženjera održavanja računala postoji u različitim područjima rada. To su sljedeći poslovi ili zanimanja:

Poslovi održavanja računalnih sustava:

 • izrada optimalnih konfiguracija osobnih računala za različite poslove
 • odabir i konfiguriranje programske potpore prema zahtjevima poslovnog procesa
 • podrška projektiranju i izradi programske podrške
 • održavanje baza podataka
 • konfiguriranje i održavanje računalnih mreža
 • konfiguriranje, administriranje i održavanje korisničkih i poslužiteljskih operacijskih sustava i računala.
 • nadzor nad sigurnosti računalnog sustava i podataka (zaštita od neovlaštenog pristupa, planiranje izrade sigurnosnih kopija podataka).

Poslovi podrške korisnicima:

 • obuka korisnika za rad na računalu i uporabu različitih aplikacija
 • postavljanje i konfiguriranje operacijskog sustava i aplikacija na računalima korisnika.

 

Razina   Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Objasniti osnovne arhitekture, protokole i procedure i standarde računalnih sustava i mreža.
 2. Opisati principe i metode održavanja računalnih sustava i provođenja kontrole kvalitete u računalstvu sukladno važećim procedurama i standardima.

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Primijeniti teorijske osnove matematike, fizike i elektrotehnike u računalstvu.
 2. Koristiti metode programskog inženjerstva i programiranja u suvremenim programskim jezicima.
 3. Koristiti engleski jezik u govoru i pismu u području informatike i računalstva.
 4. Koristiti suvremene programske alate.
 5. Prilagođavati računalne sustave sukladno potrebama  korisnika.
 6. Aktivno koristiti programske jezike u izradi, analizi i prilagođavanju programske potpore.
 7. Samostalno ili timski realizirati projekt sukladno zahtjevima i potrebama korisnika, a u skladu s usvojenim standardima, tehnologijama i metodologijama provedbe i predočavanja istog

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Predlagati rješenja u području računalstva s analizom i vrednovanjem istog i sličnih rješenja.

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Predlagati rješenja u primjeni informacijskih tehnologija u poslovnoj sredini.
 2. Predložiti rješenja za poboljšanje sigurnosti računalnih sustava i podataka na njima.
 3. Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte koristeći komunikacijske vještine.
 4. Predložiti kreativno rješenje u poslovnom okruženju

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Koristiti stručnu literaturu i znanstvene i stručne resurse na Internetu.
 2. Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

 

Nastavni plan studija Održavanje računalnih sustava

Obvezni predmeti:

Izborni predmeti:

Predmet
Osnove ekologije
Psihologija stresa
Formalni jezici i prevodioci
Diskretna matematika
Uređaji računalnih sustava
Internet infrastruktura
Web aplikacije
Programiranje baze podataka
Zaštita podataka
Programski jezik C
Sistemsko programiranje za Linux
Logističko inženjerstvo
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

Dopusnica za ORS (PDF, 265 kb)

Skip to content