Algoritmi i strukture podataka

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o jednostavnim i dinamičkim strukturama podataka, ovladavanje osnovnim algoritmima te osposobljavanje za primjenu stečenih znanja u rješavanju problema algoritamske naravi.

Sadržaj predmeta:

1) Uvod 2) Primitivni tipovi podataka 3) Osnovne strukture podataka 4) Sortiranje 5) Pretraživanje 6) Rekurzivni algoritmi 7) Liste i redovi 8) Stog 9) Stablo 10) Grafovi 11) Tablice prevođenja 12) Objekti.

Kompetencije:

Rješavanje složenih problema algoritamske naravi primjenom odgovarajućih algoritama i prikladnih struktura podataka.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razumjeti osnovne algoritamske konstrukte. 2) Razlučiti osnovne primitivne i složene tipove podataka. 3) Prepoznati ustroj osnovnih struktura podataka u jezicima za programiranje. 4) Dizajnirati algoritam i izabrati optimalne tipove i strukture podataka u rješavanju složenih problema. 5) Procijeniti efikasnost algoritama sortiranja i pretraživanja. 6) Koristiti napredne tehnike i metodologiju programiranja u ustroju algoritama. 7) Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija. 8) Koristiti i prilagoditi programske module drugih autora u pisanju vlastitih programa. 9) Pratiti razvoj jezika za programiranje. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Razumjeti osnovne programske algoritme i strukture podataka – Koristiti programske jezike (Payton, C, SQL) u izradi programske podrške. – prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. – Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Skip to content