Baze podataka

Ects: 6
Predavanja: 3
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o koncepciji baze podataka i mogućnostima korištenja relacijskih baza podataka u informacijskom sustavu.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi (2) Sustav za upravljanje bazom podataka (1) Relacijske baze (4) Osnove jezika SQL (9) Model entiteti-veze (3) Normalizacija baze podataka (3) Napredni SQL upiti (2) Uvod u programiranje baze podataka (2) Osnove jezika PL/SQL (8) Napredne tehnike programiranja baze podataka (8) Sigurnost baze podataka (3)

Kompetencije:

Osposobljenost za opću funkciju administriranja baza podataka Razumijevanje i samostalno korištenje SQL upita na relacijsku bazu podataka Osposobljenost za definiranje korisničkih pogleda na bazu podataka i za timski rad s korisnicima baze podataka Razumijevanje i administriranje podataka na organizacijskoj razini Razumijevanje koncepta programiranja baze podataka

Ishodi učenja:

1. Dizajnirati bazu podataka i koristiti ju u izradi programskih rješenja. 2. Napraviti ER dijagram baze podataka. 3. Koristiti SQL programski jezik u izradi programske podrške. 4. Klasificirati sustave za upravljanje bazama podataka. 5. Dati primjer korištenja baze podataka. 6. Identificirati mehanizme kontrole pristupa bazama podatka. 7. Izvršiti normalizaciju baze podataka. 8. Učinkovato sudjelovati u timskom radu dizajna baze podataka. 9. Primjeniti tehnička znanja i vještine za rješavanje problema izrade fizičkog modela baze podataka. Navedni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Koristiti engleski jezik u stručnoj komunikaciji i proučavanju stručne literature. – Razumjeti osnovne programske algoritme i strukture podataka. – Dizajnirati bazu podataka i koristiti ju u izradi programskih rješenja.Koristiti naučene komunikacijske vještine u poslovnoj okolini. – Koristiti programske jezike (Payton, C, SQL) u izradi programske podrške. – Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima. – Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet). – Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Skip to content