Engleski jezik I

Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješne uporabe pri razumijevanju pisanog i govorenog jezika.

Sadržaj predmeta:

Glagolska vremena i oblici, upravni i neupravni govor, pasiv, modalni glagoli, brojevi, formule, brojevni izrazi, stručna terminologija iz područja računarstva.

Kompetencije:

Znanja o specifičnoj terminologiji i uporabi u pisanom i govorenom jeziku. Vještine čitanja s razumijevanjem i vještine komunikacije na engleskom jeziku u vezi s područjem računalnih sustava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Preispitati stečeno znanje engleskog jezika. 2) Identificirati slabe točke u znanju i razriješiti jezične dileme. 3) Opisati procese i trendove 4) Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja održavanja računalnih sustava. 5) Usporediti značenja određenih elemenata i izraza u općem jeziku i jeziku struke. 6) Organizirati slijed vlastitih misli te izraziti stavove u eseju.. 7) Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i osnovnu stručnu terminologiju u komunikaciji. 8) Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim izrazima. 9) Prevesti jednostavniji tekst. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Koristiti engleski jezik u stručnoj komunikaciji i proučavanju stručne literature. – Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Skip to content