Engleski jezik III

Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije, brza i precizna razmjena informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte računarstva, uporaba stručnih i tehničkih priručnika i rječnika.

Sadržaj predmeta:

Stručna terminologija iz područja informatike, Internet, e-mail i \\\\\\\\\\\\\\\\”newsgroups\\\\\\\\\\\\\\\\”, World Wide Web, obrada teksta, baze podataka i tablični prikazi, grafika i multimediji, programiranje, jezici, sustavi niske razine, budući trendovi, problemi u računarstvu, zaposlenja u računarstvu.

Kompetencije:

Znanje o strukovnoj terminologiji i vještine za brzu i preciznu razmjenu informacija u kontekstu vezanom uz razne aspekte računarstva. Vještine korištenja stručnih i tehničkih priručnika, efikasne uporabe općih i raznih stručnih rječnika. Vještine usmene prezentacije tematskih cjelina i razvijanja vještine komuniciranja.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom tekstu na engleskom jeziku. 2) Organizirati slijed vlastitih misli te izraziti stavove u eseju. 3)Istražiti i izložiti (samostalno ili u timu)usmenu prezentaciju na stručnu temu po vlastitom izboru uz pomoć audio-vizualnih sredstava. 4) Opisati kompleksnije dijagrame, sheme, slike i trendove 5) Voditi stručnu raspravu. 6) Izložiti vlastita kritička promišljanja o povezanosti održivog razvoja i informacijskih tehnologija i ekološki prihvatljivim tehnologijama te problemima kao što je cyber kriminal. 7) Predložiti moguća rješenja problematike vezane uz obrađene teme iz područja održavanja računalnih sustava. 8) Primjenjivati uvježbane gramatičke strukture i usvojeni stručni vokabular u usmenom i pismenom obliku izražavanja. 9) Napisati poslovno pismo, životopis ili e-poruku na engleskom jeziku. 10) Prevesti stručni tekst te analizirati jezične i kulturološke razlike kod prevođenja idioma. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: Koristiti engleski jezik u stručnoj komunikaciji i proučavanju stručne literature.

Skip to content