Građa i uporaba računala

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Upoznavanje s građom računala i aplikacijama raspoložive programske opreme te stjecanje vještine korištenja računala.

Sadržaj predmeta:

Arhitektura digitalnih računala. Operacijski sustavi. Računalne mreže. Obrada teksta pomoću tekst-procesora. Rad s tabličnim kalkulatorom. Rad s programom za izradu prezentacija i obradu slike. Rad s programom za rukovanje informacijama. Korištenje programa za razmjenu poruka i uporaba Interneta. Program za pisanje, uređivanje, prevođenje, povezivanje i ispravljanje aplikacijskih programa.

Kompetencije:

Izradba i uređivanje složenog dokumenta. Sastavljanje proračunskih tablica. Uporaba mrežnih servisa. Stvaranje prezentacija.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Skicirati i protumačiti arhitekturu računalnog sustava 2) Preispitati hardverske i softverske značajke raspoloživog računalnog sustava 3) Oblikovati tekstualne dokumente različitih veličina, sadržaja i složenosti 4) Crtati raznovrsne skice i crteže koristeći softverske alate i uklopiti ih u dokument 5) Riješiti numerički zadatak primjenom formula i funkcija u aplikaciji za tablične proračune 6) Prikazati grafički podatke koji su zadani tablično 7) Koristiti servise i usluge računalne mreže, razmjenjivati poruke i pristupati informacijama 8) Izdvajati relevantne informacije iz raznih izvora i oblikovati ih u primjerenu prezentaciju Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Objasniti osnovnu arhitekturu računala. – Koristiti suvremene uredske programske pakete. – Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. – Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima.

Skip to content