Internet infrastruktura

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o Internet mreži i njenim uslugama

Sadržaj predmeta:

Internet – mreža svih mreža. Modemska veza. Veza preko lokalne mreže (LAN). Internet Service Provider (ISP). Točka nazočnosti – Point of Presence (POP). Pristupne točke mreži – Network Access Points (NAP). Kralježnica Interneta – backbone. Ruteri. Internet grupa Protocola (TCP/IP), Adresiranje. Struktura IP adrese. Domene – Uniform resource locator (URL). Root Domain Name Srever (DNS). NAT i DHCP. Web-mail-ftp serveri. Standard razmjene podataka između klijenata i servera: Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Kompetencije:

Samostalno konfiguriranje računala priključenih na Internet, instalacija i administriranje osnovnih Internet servisa.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Formulirati osnovne protokole u Internetu. 2. Analizirati rad protokola korištenjem programskih alata za snimanje prometa. 3. Složiti konfiguraciju jednostavnih web, e-mail i ftp servera. 4. Upravljati (administrirati) web, e-mail i ftp serverom. 5. Ispitati funkcionalnost temeljnih internetskih servisa 6. Dizajnirati IP mrežu sukladno raspoloživom adresnom prostoru. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Formulirati osnovne protokole u računalnim mrežama. – Pripremiti konfiguraciju jednostavnih web, FTP i mail poslužitelja. – Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. – Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja. – Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Skip to content