Logističko inženjerstvo

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz efektivnosti tehničkih sustava i integralne logističke potpore tehničkim sustavima.

Sadržaj predmeta:

Temeljni pojmovi. Integralna logistička potpora. Efektivnost složenih tehničkih sustava. Troškovi životnog ciklusa. Pouzdanost i modeli otkaza. Pouzdanost popravljivih sustava. Raspoloživost (spremnost). Pogodnost za održavanje. Modeli održavanja. Normiranje i upravljanje zalihama pričuvnih (rezervnih) dijelova. Upravljanje održavanjem.

Kompetencije:

Samostalnost primjene teorijskih znanja iz efektivnosti tehničkih sustava u području pouzdanosti i u procesu logističke potpore složenih sustava, s naglaskom na procesima održavanja tehničkih sustava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Definirati zahtjeve efektivnosti u razvoju i opremanju s tehničkim sredstvima 2) Prepoznati parametre pouzdanosti i pogodnosti za održavanje tehničkih sredstava 3) Rješavati probleme upravljanja sustavom eksploatacije tehničkih sredstava 4) Uspostaviti suradnju s konstruktorima, proizvođačima, korisnicima i održavateljima u razvoju, proizvodnji i opremanju sa tehničkim sredstvima prilagođenim eksploataciji 5) Usporediti i vrednovati različita tehnička sredstva sa stajališta korisnika i održavatelja 6) Primjeniti spoznaje o efektivnosti u realnom sustavu i procesima eksploatacije za koje je odgovoran 7) Pomoći u izgradnji informacijskog sustava u cilju praćenja povijesti eksploatacije, a sa svrhom stvaranja baze podataka o održavanju 8) Pratiti troškove eksploatacije i upravljati njima u cijelom životnom ciklusu tehničkih sredstava 9) Definirati zahtjeve i surađivati u izradi standarda pouzdanih tehničkih sredstava pogodnih za održavanje 10) Pratiti sve dostupne izvore informacija sa sadržajima logističkog inženjerstva.

Skip to content