Održavanje računalnih sustava i mreža

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje osnovnih znanja o administraciji IT sustava.

Sadržaj predmeta:

Osnove teorije administracije sustava Metode, postupci i alati administracije sustava Microsoft Active Directory infrastruktura Autentikacija i autorizacija korisnika sustava Uvod u Microsoft Powershell 3.0 Administracija diskova i datotečnog sustava Uvod u Microsft Group Policy tehnike administracije Rekapitulacija osnova TCP/IP mreža Uvod u tehnike preklapanja Uvod u tehnike usmjeravanja Simulacije administrativnih postupaka u Cisco mrežama Microsoft System Center porodica alata za upravljanje sustavom

Kompetencije:

Upravljanje i administracija manjih i srednje velikih sustava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Definirati administracijske zadaće i sudionike 2) Koristiti alate sučelja naredbenog retka 3) Koristiti alate za masovnu instalaciju Windows stolnih sustava 4) Kreirati skripte u jeziku Powershell za jednostavne repetitivne administracijske postupke 5) Objasniti i konfigurirati korisničke račune i sigurnosne grupe u Active Directory okruženju 6) Projektirati i konfigurirati GPO elemente u Active Directory okruženju 7) Objasniti slojne modele računalne komunikacije, posebno IOS-OSI referentni model 8) Upotrebljavati analizatore paketa mrežnog prometa 9) Analizirati zaglavlja i adresnu shemu Ethernet, IP i TCP/UDP protokola 10) Protumačiti tehnike preklapanja i usmjeravanja 11) Konfigurirati Cisco IOS na preklopnicima i usmjerivačima 12) Analizirati i konfigurirati mrežne servise DHCP, DNS i NAC 13) Biti upoznati s načelima rada Microsoft System Center porodice Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Formulirati osnovne protokole u računalnim mrežama. – Upravljati i administrirati male i srednje-velike računalne sustave i mreže. – Prilagoditi računalne sustave potrebama korisnika. – Analizirati stanja u računalnim sustavima i mrežama i izvršiti detekciju i defektaciju kvarova na njima.

Skip to content