Operacijski sustavi II

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o višekorisničkim i višeuslužnim operacijskim sustavima.

Sadržaj predmeta:

– Uvod (2). – Instalacija OS-a na realnom i virtualnom računalu (2). – Velika slika Linux-a (2). – Osnovni alati (2). – Priprema (tips and tricks) za kontrolnu zadaću (2). – Datotečni sustav I (2). – Datotečni sustav II (2). – Korisnici i ovlasti (2). – Procesi (2). – Priprema (tips and tricks) za kontrolnu zadaću (2). – Upravljanje procesima (2). – Ljuska (2). – Uvod u administriranje sistema (2). – Priprema (tips and tricks) za kontrolnu zadacu (2). – Priprema za ispit (2).

Kompetencije:

Poznavanje strukture Linux\’a kao višekorisničkog i višezadaćnog sustava. Instaliranje Linux-a na računalo, konfiguriranje operativnog sustava, nadopuna postojeće konfiguracije (SW i HW), dodavanje korisnika, podizanje mrežnih servisa i nadzor rada računala koje radi pod Linux\’om.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Planirati i provesti instalaciju Ubuntu Linux-a na fizičkoj i virtualnoj konfiguraciji. 2) Koristiti osnovne funkcije grafičkog sučelja. 3) Upravljati OS-om pomoću naredbi. 4) Koristiti osnovne alate za editiranje txt datoteka i regularne izraze za pretraživanje tereta. 5) Stvoriti logičke cjeline potrebne za upostavu datotečnog sustava, stvoriti na njima datotečni sustav i povezati datotečni sustav s jezgrom, komentirati pojam puta i naziva objekta. 6) Stvoriti, pronaći i prikazati objekte datotečnog sustava, pokazati navigaciju po datotečnom sustavu i preusmjeriti izlaze (redirekcija). 7) Identificirati vrste procesa, razlučiti stanja procesa, nadgledati rad i performanse i upravljati procesima. 8) Upravljati s korisnicima i grupama pomoću računa, kreirati privilegiranog i neprivilegirane korisnike. 9) Koristiti ljusku i mogućnosti programiranja ljuske. 10) Oblikovati DAC model pristupa, planirati korisnički profil i dozvole objekata datotečnog sustava, koristiti alat za upravljanje programskim paketima, provesti popravak datotečnog sustava i stvoriti/obnoviti sigurnosnu kopiju objekata sistema. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Objasniti osnovnu arhitekturu računala. – Razumjeti principe rada operacijskih sustava. – Prilagoditi računalne sustave potrebama korisnika. – Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).

Skip to content