Osnove ekologije

Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o poremećajima koje u prirodi uzrokuje čovjek i mjerama koje on treba poduzimati da bi se ponovno uspostavila ekološka ravnoteža.

Sadržaj predmeta:

Industrija i društvo. Smjerovi razvoja industrije i utjecaj na okoliš. Prirodne sirovine i stajališta društvenih znanosti. Životni ciklus industrijskog proizvoda (podrijetlo sirovina, prerada, koristan život proizvoda, sudbina nakon odlaganja na otpad). Održavanje ravnoteže između industrijskog razvoja i prirodnog ekosustava. Industrijsko društvo i klimatske promjene, mogućnosti pročišćavanja otpadnog zraka, vode. Mogućnosti zbrinjavanja otpada i opasnog otpada. Edukacija saniranja nepredviđenih onečišćenja okoliša. Obnovljivi izvori energije.

Kompetencije:

Osnovna znanja o trendovima u ekologiji, vrstama zagađenja, utjecaju industrije i čovjeka na klimu i okoliš. Saznanja o mogućnostima sprječavanja ekoloških zagađenja i njihovog saniranja. Spoznaje o mogućnostima pročišćavanja otpadnih voda i zraka.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati osnovne ekološke pojmove i javno izložiti 2) Povezati uzorke i posljedice onečišćenja okoliša s naglaskom na etičku odgovornost 3) Razlučiti važnost osnovnih ekoloških problema današnjice 4) Analizirati postavke održivog razvoja 5) Povezati temeljna znanja ekologije sa svakodnevnim životom i prezentirati ih u timu 6) Izdvojiti prednosti alternativnih tipova goriva u cestovnom prometu 7) Prezentirati vrste zagađenja tla, zraka i vode 8) Analizirati negativne učinke cestovnog prometa na okoliš 9) Razlikovati ionizirajuće i ne ionizirajuće zračenje i njegov utjecaj na okoliš 10) Samostalno komentirati osnovne zakone i pravilnike iz područja zaštite okoliša.

Skip to content