Programiranje baze podataka

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Student treba steći znanja o programiranju baza podataka na različitim platformama.

Sadržaj predmeta:

Relacijski model podataka (3) – Objektni modeli podataka (2) – SQL server (3) – Kontrole za rad s podacima (3) – Parametarski upiti (3) – Rad s okidačima (3) – Nivoi i mehanizmi zaključavanja (3) – Uzajamno blokiranje (2) – Aplikacijska zaključavanja (2) – Izrada Web obrasca za komunikaciju s bazom podataka. (6)

Kompetencije:

Osposobljenost za oblikovanje baze podataka – Osposobljenost za, programiranje baze podataka – Osposobljenost za održavanje baze podataka.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Protumačiti relacijski i objektni model podataka. 2. Proumačiti normalizaciju baze podataka 3. Koristiti SQL upitni jezik na bazu podataka. 4. Kreirati forme za upis podataka u bazu podataka. 5. Izraditi web obrasce za rad s bazom podataka. 6. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja usvajanjem novih tehnologija 7. Uskladiti aktivnosti u radu multidisciplinarnog tima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: 1. Dizanirati bazu podataka i koristiti ju u izradi programskih rješenja 2. Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima

Skip to content