Programiranje

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Razumijevanje, usvajanje i primjena temeljnih načela programiranja te razvijanje sposobnosti sustavnog pristupa problemima razvoja programa koristeći se postavkama strukturnog programiranja.

Sadržaj predmeta:

1) Uvod u računalnu obradu podataka 2) Jezici za programiranje 3) Algoritmi 4) Osnovna struktura programa 5) Tipovi podataka 6) Pridruživanje vrijednosti varijablama 7) Izrazi 8) Ispis vrijednosti 9) Unos vrijednosti 10) Naredba IF 11) Naredba GOTO 12) FOR petlja 13) WHILE i REPEAT petlja 14) Naredba CASE 15) Niz 16) Polje 17) Skup 18) Potprogrami 19) Slog 20) Datoteke.

Kompetencije:

Rješavanje problema algoritamske naravi korištenjem programskog jezika Python. Sastavljanje algoritama i programskih modula u rješavanju matematičkih i tehničkih zadaka.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Razumjeti ustroj jezika za programiranje, njihovu leksičku i sintaktičku strukturu, te semantiku. 2) Analizirati rad programa 3) Napisati jednostavne i složene programe koristeći osnovne tipove i strukture podataka. 4) Primijeniti načela strukturnog i modularnog programiranja u rješavanju praktičnih problema iz svoje struke. 5) Koristiti i prilagoditi programske module drugih autora u pisanju vlastitih programa. 6) Pratiti razvoj jezika za programiranje. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Razumjeti osnovne programske algoritme i strukture podataka – Koristiti programske jezike (Payton, C, SQL) u izradi programske podrške. – Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).

Skip to content