Programski jezik C

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o programiranju u programskom jeziku C.

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s programskim alatima, pisanje prvog C programa i upoznavanje s različitim tipovima podataka (4) Izrazi, operatori, matematičke i logičke operacije (2) Naredbe i konstrukti za kontrolu toka (2) Programske petlje (2) Jednodimenzionalna polja (2) Funkcije (2) Pokazivači (4) Dvodimenzionalna polja i dinamička alokacija memorije (4) Stringovi (2) Tekstualne datoteke (2) Strukture i binarne datoteke (4)

Kompetencije:

Samostalno rješavanje problemskih zadataka korištenjem programskog jezika C Oblikovanje programa prema sintaksi programskog jezika C Korištenje različitih zaglavlja prilikom programiranja u programskom jeziku C Korištenje različitih programskih petlji Korištenje jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih polja prilikom programiranja Korištenje pokazivača na dinamičku memoriju računala prilikom programiranja Korištenje tekstualnih i binarnih datoteka kod rješavanja problemskih zadataka

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Oblikovati program u skladu sa sintaksom programskog jezika C 2. Ispitati ispravnost rada napisanog programa 3. Riješiti praktičan problem pomoću programskog jezika C 4. Sortirati podatke pomoću tehnika programiranja u programskom jeziku C 5. Upravljati sadržajem datoteka koje se koriste u programima 6. Kombinirati različite vrste podataka prilikom pisanja programa u programskom jeziku C Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Razumjeti osnovne programske algoritme i strukture podataka – Koristiti programske jezike (Payton, C, SQL) u izradi programske podrške.

Skip to content