Računalne mreže

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja o namjeni, gradnji i održavanju računalnih mreža

Sadržaj predmeta:

Osnovni komunikacijski protokoli i topologije mreža (2). Lokalne mreže (2). Fizička razina (2). Podatkovna razina (HDLC, Ethernet,..) (4). Zahtjevi na izvođenje mreže s obzirom na udaljenost i propusnost (2). Internet (6). Frame Relay (2), ATM i MPLS (4). Udaljeni pristup računalnim mrežama (4). Daljinski nadzor i upravljanje korištenjem javne mreže (2).

Kompetencije:

Samostalno uključivanje računala u LAN mrežu. Administriranje LAN mreže. Efikasno korištenje računalnih mreža. Projektiranje manje zahtjevnih IP mreža. Administriranje mrežne opreme u jednostavnijim topologijama.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati opću arhitekturu LAN i WAN mreža. 2. Formulirati osnovne protokole u računalnim mrežama. 3. Projektirati jednostavnije računalne mreže za male i srednje tvrtke. 4. Analizirati rad protokola u internetskom složaju. 5. Upravljati mrežnom opremom (komutatorima, usmjerivačima). 6. Klasificirati računalne mreže. 7. Provjeriti mrežne funkcionalnosti osobnih računala i povezati na mrežu. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Formulirati osnovne protokole u računalnim mrežama. – Prilagoditi računalne sustave potrebama korisnika. – Analizirati stanja u računalnim sustavima i mrežama i izvršiti detekciju i defektaciju kvarova na njima. – Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. – Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima. – Koristit stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet). – Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Skip to content