Računalno upravljanje procesima

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještine projektiranja proizvodnih procesa podržanih računalom

Sadržaj predmeta:

Sučelje čovjek – stroj: reduciranje i predočavanje podataka i postupaka. Rukovanje i vođenje procesa: stanja procesa, međudjelovanje operator – proces, procesna zaštita i automatske akcije. Uloga operatora u sustavima procesnog vođenja: kontrola rada operatora, reakcija operatora, inteligentni postupci vođenja. Ostvarenje sustava upravljanja, studija podobnosti (količine podataka, tokovi podataka, specifikacija procesnog vođenja, idejni projekt sustava). Analiza dobici / troškovi. Pogonski troškovi. Projektiranje kompjuterskog sustava vođenja: projekt komunikacije, projekt daljinskih stanica i centara vođenja. Izvedba sustava upravljanja: dobava i ispitivanje procesne opreme, ispitivanje i razrada programske opreme (na razini programskog modula, podsustava i sustava, testiranja i preuzimanja). Ljudski faktor u izradbi sustava. Programski tim. Montaža, ispitivanje, primopredaja i održavanje sustava. Pogonska sigurnost. Školovanje osoblja.

Kompetencije:

Razumijevanje osnovnih postupaka projektiranja procesa i softverskih komponenata procesa. Vještina izrade i održavanja složenih računalnih sustava.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati sučelje čovjek stroj 2) Analizirati stanja procesa i međudjelovanja operator proces 3) Ustanoviti ulogu operatora u sustavima procesnog vođenja 4) Sastaviti rješenja sustava upravljanja 5) Planirati sustave upravljanja 6) Napraviti dijagrame troškova projekta 7) Izgraditi dokumentaciju složenog projekta 8) Stvoriti projektnu ekipu 9) Prezentirati dokumentaciju projekta

Skip to content