Uređaji računalnih sustava

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Naučiti načela rada te instaliranje i upotrebu pojedinih uređaja računalnih sustava.

Sadržaj predmeta:

Povijesni razvoj digitalnih računala i računalnih sustava. Strukturna organizacija računala. Podjela računalnih uređaja prema namjeni. Brojevni sustavi. Zapis podataka u računalu. Uvod u digitalna logiku i Booleova algebru. Osnovne komponente i način rada digitalnog računala. Procesori (CPU organizacija, način rada, izvođenje instrukcija, RISC, CISC). Interne sabirnice (struktura, način rada, PCI). Karakteristike i hijerarhija pohrane podataka (memorija). Struktura i rad priručne memorije. Interne memorije (ROM, SRAM, DRAM): organizacija, način rada i vrste. Vanjske memorije: magnetski diskovi (vrste, način rada, organizacija podataka, performanse, RAID), optički diskovi (CD, DVD), magnetske trake. Način rada i pristupa vanjskih uređaja (monitori, tipkovnice, miš, pisači, mrežni uređaji, digitalne kamere,…). Ulazno/izlazni sustav računala. Ulazno/izlazne operacije (programirane, prekidne, DMA). Vanjska sučelja (serijska, paralelna, RS232C, USB, FireWire, Infiniband). Operacijski sustavi. Mobilnost i povezivanje računalnih sustava. Performanse digitalnih računala. Visoka raspoloživost računalnih sustava (redundancija, UPS).

Kompetencije:

Poznavanje osnovih komponenti i rada računala i računalnih sustava i samostalno konfiguriranje personalnih računala.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Definirati strukturnu organizaciju računala 2) Opisati različite primjene računala i računalnih sustava 3) Objasniti način zapisa podataka u računalu i koristiti odgovarajuće brojevne sustave i Booleova algebru 4) Razumjeti i opisati osnovne komponente i rad računala i računalnih sustava 5) Analizirati način rada procesora 6) Definirati strukturu i objasniti način rada interne sabirnice 7) Opisati memorijsku hijerarhiju i objasniti primjenu različitih vrsta memorija i način rada 8) Analizirati način rada i pristup vanjskih uređaja 9) Objasniti vrste, način rada i primjenu vanjskih sučelja 10) Analizirati mobilnost i mogućnost povezivanja računalnih sustava 11) Opisati performanse računalnih sustava 12) Objasniti primjenu visoke raspoloživosti računalnih sustava Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: – Objasniti osnovnu arhitekturu računala. – Prilagoditi računalne sustave potrebama korisnika. – Analizirati stanja u računalnim sustavima i mrežama i izvršiti detekciju i defektaciju kvarova na njima. – Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. – Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima. – Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju. – Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet).

Skip to content