Uredske aplikacije

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvojiti fundamentalna znanja iz domene uredskih aplikacija i upoznati njihove specifičnosti na konkretnom primjeru – MS Office-u (težište MSAccess).

Sadržaj predmeta:

Osnove uredskog poslovanja. Vrste uredskih informacijskih sustava. Uredsko poslovanje u privatnom i javnom sektoru. Poslovno komuniciranje. Obrada poslovnih dokumenata. Razvoj uredskih (administrativnih) informacijskih sustava. Računalna oprema za uredske aplikacije. Integrirane poslovne aplikacije za uredsko poslovanje – programi za obradu teksta, tablični kalkulatori, elektronske prozirnice. MS Office (MSAccess detaljno, MSWord, MS Excel, MS Powerpoint). Interakcija pojedinih alata. Lokalne (LAN) mreže za uredsko poslovanje.

Kompetencije:

Samostalni rad s produktima MSOffice-a. Integrirana primjenu proizvoda MSOffice-a. Modeliranje baze za konkretan poslovni proces, razvoj aplikacije za poslovne procese, pristup raznim tipovima baza podataka i generiranje izvještaja iz pojedinih baza ili iz njihovih kombinacija.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Analizirati postojeći informacijski sustav tvrtke u privatnom ili javnom sektoru. 2) Provesti analizu potrebnih podataka za aplikaciju određene uredske funkcije. 3) Oblikovati poslovne dokumente (izvještaje) iz postojećih aplikacija. 4) Integrirati postojeće uredsko poslovanje koristeći odgovarajuće aplikacije. 5) Identificirati poslovne procese i pravila u konkretnim uredskim poslovima. 6) Napraviti logički model baze podataka za realne uredske funkcije. 7) Kreirati aplikaciju za određenu uredsku poslovnu funkciju. 8) Osmisliti pristup raznim bazama podataka u svrhu ažuriranja i obrade podataka. 9) Generirati raznovrsne upite i izvještaje iz baza podataka. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: Dizajnirati bazu podataka i koristiti ju u izradi programskih rješenja. Koristiti suvremene uredske programske pakete. Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad. Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima. Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet). Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje).

Skip to content