Web aplikacije

Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Osposobiti studente za samostalnu instalaciju, konfiguriranje i održavanje web servera, upoznavanje arhitekture i organizacije web site-a, pregled FTP servisa, World Wide Web servisa kao i rješavanje tipičnih problema.

Sadržaj predmeta:

Infrastruktura Interneta (2) – Podešavanje web servera (2) – Web Kontrole za prikaz podataka (4) – HTML server kontrole (4) – Kontrola ispravnosti podataka (3) – Upravljanje stanjem ASP.net aplikacije (2) – Sigurnost (2) – Web servisi (3) – Korištenje Web servisa (2) – izrada web servisa (6)

Kompetencije:

Osposobljenost za instalaciju web servisa – Održavanje web servisa – Održavanje web servera.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Izgraditi web aplikaciju. 2. Primijeniti metode dohvaćanja i izmjene podataka u web aplikaciji. 3. Demonstrirati načine poboljšanja web aplikacije. 4. Upravljati stanjem ASP.net aplikacije. 5. Razumjeti XML jezik i njegovu primjenu. 6) Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja usvajanjem novih tehnologija. 7) Uskladiti aktivnosti u radu multidisciplinarnog tima. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: 1) Koristiti naučene komunikacjske vještine u poslovnoj okolini 2) Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) 3) Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje)

Skip to content