Engleski jezik I

Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Utvrđivanje temeljnih znanja engleskog jezika i njihova primjena u govornoj i pisanoj komunikaciji.

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s područjem kriznog upravljanja i osnovnom stručnom terminologijom (upravljanje krizom, globalno zatopljenje, zaštita okoliša). Osnovna glagolska vremena i oblici, članovi, množina imenica, tvorba riječi.

Kompetencije:

Znanje temeljne stručne terminologije i uporaba u pisanom i govorenom jeziku. Vještine čitanja s razumijevanjem i vještine komunikacije na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta, moći: 1) Preispitati stečeno znanje engleskog jezika. 2) Utvrditi slabe točke u znanju i razriješiti jezične dileme. 3) Povezati novostečene spoznaje s postojećim znanjem. 4) Formulirati vlastite stavove o pojedinim temama iz područja kriznog upravljanja. 5) Usporediti značenja određenih elemenata i izraza u općem jeziku i jeziku struke. 6) Analizirati kontekst uporabe određenih jezičnih elemenata i izraza. 7) Primjereno upotrijebiti gramatičke obrasce i osnovnu stručnu terminologiju u komunikaciji. 8) Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim izrazima. 9) Prevesti jednostavniji tekst. 10)Riješiti konkretne probleme iz obrađenih gramatičkih područja. 11)Razviti komunikacijske kompetencije uporabom grupnog rada.

Skip to content