Psihologija kriza

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studenata s temeljnim spoznajama iz područja psihologije korisnih za razumijevanje djelovanja kriznih događaja na individualnoj i kolektivnoj razini kao i za poboljšanje profesionalnog funkcioniranja tijekom upravljanja u kriznim situacijama

Sadržaj predmeta:

Određenje temeljnih pojmova iz psihologije, osobnost, emocije, grupe i grupna dinamika. Stres i mehanizam njegova djelovanja. Kriza kao psihičko stanje, razvoj i okončanje krize. Vrste kriza i najčešće reakcije u stanju krize. Individualne reakcije u kriznim situacijama. Značajke procesa tugovanja nakon velikih gubitaka. Ponašanje i tipične reakcije skupine u kriznim situacijama i velikim nesrećama. Psihološka prevencija i potpora žrtvama velikih nesreća, ciljevi, značajke, namjena. Specifični postupci i tehnike djelovanja za unesrećene. Učinkovita komunikacija u pristupanju pojedincu i skupini u kriznom stanju. Specifičnosti pristupanja osobama i skupinama sa specifičnim potrebama. Načela psihosocijalnog djelovanja nakon velikih nesreća. Planiranje, organizacija i provedba kriznih intervencija nakon velikih nesreća. Profesionalni stres u pripadnika službi zaštite i spašavanja. Sustav za psihološke krizne intervencije. Specifične psihološke krizne intervencije za profesionalne pomagače. Timski rad, vođenje i proces donošenja odluka u pripadnika sustava zaštite i spašavanja. Psihološki aspekti komunikacije s predstavnicima medija u kriznim situacijama.

Kompetencije:

Studenti će steći osnovna znanja neophodna za razumijevanje ponašanja pojedinaca i kolektiva tijekom krize kao i mogućim posljedicama stresa. Biti će osposobljeni za razumijevanje psiholoških aspekata organiziranja i upravljanja zaštitom i spašavanjem u kriznim uvjetima.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Integrirati znanja iz područja psihologije krize i stresa u profesionalni rad 2) Analizirati doživljavanje i ponašanje pojedinaca i skupina u kriznim situacijama 3) Analizirati i prepoznati oblike neprilagođenog ponašanje tijekom upravljanja u kriznim situacijama 4) Identificirati rizične pojedince i skupine tijekom upravljanja u kriznim situacijama 5) Samostalno pružati psihološku prvu pomoć unesrećenima 6) Organizirati provedbu psiholoških kriznih intervencija unesrećenima u suradnji s educiranim stručnjacima 7) Analizirati i identificirati djelovanje profesionalnog stresa na osobnoj razini 8) Razvijati sustav psihološke prevencije i potpore koji uključuje samopomoć, potporu radnih kolega i pomoć stručnjaka na radnom mjestu 9) Organizirati provedbu specifičnih psiholoških kriznih intervencija za profesionalce u suradnji sa educiranim stručnjacima 10) Integrirati znanja o timskom radu, suradnji i vođenju na radnom mjestu

Skip to content