Vođenje i zapovijedanje

Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upoznavanje znanstvenih i stručnih spoznaja iz teorije vođenja, određenih metoda i tehnika operacionih istraživanja pogodnih za potporu odlučivanja, nekih naznaka kripto-zaštite, metoda rada stožera u procesu donošenja odluke. Uvježbati studente kroz praktičan rad u optimizaciji odluka. Prezentirati sociološko-psihološko-stručni profil vođe-voditelja.

Sadržaj predmeta:

Osnove teorije vođenja sa zapovijedanjem. Metode i tehnike operacijskih istraživanja primjenjive u podršci procesa odlučivanja – linijski dijagram (gantogram), mrežni dijagram, teorija igara, teorija odlučivanja. Osnovne značajke radnih dokumenata. Temeljne spoznaje o kripto-zaštiti. Pojam i razvoj stožerne organizacije. Elementi organizacije stožernog rada. Timska metoda rada stožera – pojam timske metode, osobine voditelja, problemi u timskom radu, oblici organiziranja timskog rada, veličina tima i njegov sastav. Proces donošenja odluke – proces planiranja – predviđanje, odlučivanje, izrada plana djelovanja. Osobine voditelja – kakav mora biti, što mora znati, što mora činiti i koje su mu profesionalne vještine.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja neophodna za pripremu odluka, sudjelovanja u procesu upravljanja te odlučivanju i zapovijedanju.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Izdvojiti probleme vođenja i zapovijedanja identificirajući stručne, organizacijske i ljudske probleme. 2) Povezati principe vođenja i zapovijedanja u jedinstven sustav osobnog ponašanja u ulozi voditelja. 3) Riješiti prigodnim metodama operacijskih istraživanja problem izbora optimalnih inačica svojih odluka. 4) Voditi uspješno radni tim u organiziranju njegova rada primjenom timske metode skupnog rada. 5) Upotrijebiti svoja znanja u organiziranju i provođenju procesnih funkcija vođenja. 6) Prezentirati sociološko-psihološki i stručni profil budućeg voditelja . 7) Planirati i skicirati svoj završni rad.

Skip to content