Zaštita podataka

Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz područja zaštite podataka. Primjena znanja na zaštitu podataka neovisno na mediju na kojem se nalaze.

Sadržaj predmeta:

Razdioba podataka s obzirom na vlasništvo, dostupnost, oblik pojavljivanja; načini pohranjivanja, prijenosa i prezentacije podataka; izvori, ciljevi, težištima i posljedice ugrožavanja podataka; procjena rizika ugrožavanja podataka; pristup zaštiti podataka; tajnosti podataka; načela zaštite i odgovornost za sigurnost podataka; zaštita podataka pri pohrani, obradi, prijenosu i prezentaciji; sustavi zaštite podataka (organizacijski, normativni, tehnički); osnovne funkcije sustava za zaštitu podataka; temelj uredskog poslovanja sa stanovišta zaštite podataka; samozaštita i profesionalna zaštita; zaštita podataka u krizama; zaštita podataka element sigurnosne politike u sklopu poslovne politike; zakonska regulativa područja u RH i EU.

Kompetencije:

Studenti stječu znanja neophodna za razumijevanje podataka i informacija te njihovog ugrožavanja i zaštite u poslovnom procesu. Poseban je naglasak na problemu zaštite u kriznim uvjetima. Studenti će biti osposobljeni za prosuđivanje potencijalnih ugroza podataka, predlaganje i provedbu mjera i postupaka zaštite podataka.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1) Identificirati vrste i stupnjeve tajnosti podataka i odrediti svoje ponašanje u odnosu na njih 2) Prepoznati moguće ugroze i neovlaštene pristupe podacima i programima 3) Objasniti temeljne značajke organiziranja i funkcioniranja sustava zaštite podataka putem sigurnosne politike, označavanja, identifikacije, pouzdanosti, osiguranja i stalne zaštite 4) Analizirati problematiku čuvanja osobnih podataka te poslovne tajne u poduzeću 5) Procijeniti učinkovitost mjera zaštite podataka, te osnovne čimbenike mogućih ugrožavanja podataka i informacija.

Skip to content