Informacijski sustavi

UVJETI

upisa i mjerila za razredbeni postupak na specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi

 

1. Razredbeni postupak i uvjeti upisa na specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi Veleučilišta Velika Gorica

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi je namijenjen osobama koje žele raditi ili već rade na poslovima razvoja i održavanja informacijskih sustava i računalnog programiranja u javnom i privatnom sektorom, a žele se specijalizirati u ovom području.

a) Prijava za razredbeni postupak

Pravo prijave na razredbeni postupak imaju osobe koje su završile stručni studij Održavanje računalnih sustava na Veleučilištu Velika Gorica ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji ili u inozemstvu i stekli najmanje 180 ECTS bodova odnosno stručni naziv stručni/a prvostupnik (prvostupnica).

Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može podignuti i popuniti u studentskoj referadi, prilažu se uz izvorne dokumente i po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:

  • svjedodžba o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju,
  • suplement uz svjedodžbu o završenom studiju ili prijepis ocjena položenih ispita.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje prosječne ocjene položenih ispita na stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju.

b) Upis na specijalistički diplomski stručni studij

Pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi ostvaruju osobe koje su:

  • prošle razredbeni postupak na Veleučilištu Velika Gorica,

Upis se obavlja po redoslijedu na ljestvici uspješnosti dobivene razredbenim postupkom do ispunjavanja kvote za upis na redovni, odnosno izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi.

Stručni prvostupnici inženjeri informacijske tehnologije koji su završili preddiplomski studij Održavanje računalnih sustava na ovom Veleučilištu, a koji su ostvarili pravo upisa na temelju razredbenog postupka upisuju se izravno bez diferencijskih ispita.

Stručni prvostupnici koji su završili neki drugi stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, specijalistički stručni diplomski studij ili sveučilišni diplomski studij i ostvarili pravo upisa na temelju razredbenog postupka, upisuju se uz uvjet polaganja diferencijskih ispita za slijedeće (ili ekvivalentne) ispite stručnog studija Održavanja računalnih sustava na ovom Veleučilištu, odnosno, polažu razliku u odnosu na to:

  • Građa i uporaba računala (6 ECTS),
  • Algoritmi i strukture podataka (5 ECTS),
  • Baze podataka (6 ECTS),
  • Računalne mreže (5 ECTS),
  • Programiranje (6 ECTS),
  • Sigurnost informacijskih sustava (3 ECTS).

 

2. Školarina, trajanje i organizacija studija

a) Trajanje i organizacija studija

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijski sustavi izvodi se u trajanju dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Svaki semestar traje 15 tjedana.

Ukupno opterećenje studenta je prosječno 21 nastavnih sati na tjedan kroz petnaest (15) tjedana po semestru realiziranih kroz predavanja, vježbe i samostalni rad uz mentorsku potporu.

Svi predmeti imaju pridružene ECTS bodove koji omogućuju fleksibilnost studija. Izborni predmeti biraju se uz dogovoru sa mentorom.

Svaki semestar studija je bodovan s 30 ECTS bodova, a cijeli studijski program s 120 ECTS bodova, time se ostvaruje pravo dobivanja diplome o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju Informacijski sustavi.

Nastava se organizira i izvodi u pravilu radnim danima u dopodnevnim i popodnevnim satima, te iznimno subotom i nedjeljom za redovne studente, a u popodnevnim satima te subotom i iznimno nedjeljom za izvanredne studente.

b) Troškovi studiranja

Troškovi upisa i razredbenog postupka iznose 500,00 HRK  /  66,36 EUR.

Iznos školarine za jedan semestar iznosi 9.810,00 HRK  /  1.302,01 EUR.

*Iznosi naknada troškova školarine  izraženi u valuti HRK su preračunati u valutu EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 EUR=7,53450 HRK

Skip to content