Logistički menadžment

UVJETI

upisa i mjerila za razredbeni postupak na specijalistički diplomski stručni studij Logistički menadžment

 

1. Razredbeni postupak i uvjeti upisa na specijalistički diplomski stručni studij Logistički menadžment Veleučilišta Velika Gorica

Specijalistički diplomski stručni studij Logistički menadžment je namijenjen obrazovanju polaznika za rukovoditeljske funkcije koji će doprinijeti optimizaciji i razvoju poslovanja organizacija i tvrtki koje se bave proizvodnjom, trgovačkom ili uslužnom djelatnošću do državnih poduzeća i institucija kao što su vojska, policija, te druga ministarstva i državne uprave.

a) Prijava za razredbeni postupak

Pravo prijave na razredbeni postupak imaju osobe koje su završile stručni studij na Veleučilištu Velika Gorica ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji ili u inozemstvu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak koji se može podignuti i popuniti u studentskoj referadi prilažu se, uz izvorne dokumente, i po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:

– svjedodžba o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju,
– suplement uz svjedodžbu o završenom studiju ili prijepis ocjena položenih ispita.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje prosječne ocjene položenih ispita na stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju.

b) Upis na specijalistički diplomski stručni studij

Pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Logistički menadžment ostvaruju osobe koje su:

– prošle razredbeni postupak na VVG-u.

Upis se obavlja po redosljedu na ljestvici uspješnosti dobivene razredbenim postupkom do ispunjavanja kvote za upis na redovni, odnosno izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Logistički menadžment.

 

2. Školarina, trajanje i organizacija studija

a) Trajanje i organizacija studija

Specijalistički diplomski stručni studij Logistički menadžment izvodi se u trajanju dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Svaki semestar traje 15 tjedana.

Nastavni plan i program je tako koncipiran da studenti u prvoj godini studija usvajaju znanja iz područja logistike, informatičke podrške logistici, a u nastavku usvajaju znanja iz upravljanja resursima važnim za logistiku i njihovom optimizacijom, osiguranja kvalitete logističkih procesa i resursa te financijskog poslovanja u logistici.

Ukupan opterećenje studenta je prosječno 21 nastavnih sati na tjedan kroz petnaest (15) tjedana po semestru realiziranih kroz predavanja, vježbe i samostalni rad uz mentorsku potporu.

Svi predmeti imaju pridružene ECTS bodove koji omogućuju fleksibilnost studija. Izborni predmeti označeni grupom A biraju se uz dogovor sa mentorom, a izborne predmete označene grupom B studenti biraju slobodno. Dio nastave i vježbi izvoditi će se u nastavnim radionicama i na terenu te u suradničkim visokoškolskim i znanstvenim institucijama.

Svaki semestar studija je bodovan s 30 ECTS bodova, a cijeli studijski program s 120 ECTS bodova, time se ostvaruje pravo dobivanja diplome o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju Logistički menadžment.

Nastava se organizira i izvodi u pravilu radnim danima u popodnevnim satima te subotom i iznimno nedjeljom.

b) Troškovi studiranja

Troškovi upisa i razredbenog postupka iznose 500,00 HRK  /  66,36 EUR.

Iznos školarine za jedan semestar iznosi 9.810,00 HRK  /  1.302,01 EUR.

*Iznosi naknada troškova školarine izraženi u valuti HRK su preračunati u valutu EUR primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 EUR=7,53450 HRK.

Skip to content