Natječaj za upis na preddiplomske studije

Na temelju članka 37. Statuta Veleučilišta Velika Gorica od dana 13. listopada 2014. godine, Klasa:602-04/14-28-005, Urbroj:238/31-132-050-14-02 i članka 36. Pravilnika o studiju Veleučilišta Velika Gorica od dana 29. rujna 2017. godine, Klasa:602-04/17-14/021, Urbroj:238/31-132-020-17-01, Stručno vijeće Veleučilišta Velika Gorica na svojoj 7. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine raspisalo je

Natječaj

za upis na preddiplomske stručne studije u trajanju od tri godine za stjecanje 180 ECTS bodova i zvanja stručnog prvostupnika (baccalaureusa) inženjera u akademskoj  2018./2019. godini

1. Pregled slobodnih mjesta:

Naziv preddiplomskog stručnog studija Slobodna mjesta na preddiplomskim stručnim studijima
Bez položene državne mature Preko Središnjeg prijavnog ureda
*Redoviti Izvanredni *Redoviti Izvanredni
Očna optika (180 ECTS) 0 15 35 10
Upravljanje u kriznim uvjetima (180 ECTS) 25 60 65 30
Održavanje motornih vozila (180 ECTS) 5 5 35 15
Održavanje zrakoplova (180 ECTS) 5 5 35 15
Održavanje računalnih sustava (180 ECTS) 25 40 65 20

*Redovni studenti studiraju uz plaćanje školarine.

 

2. Prijave za razredbeni postupak

Razredbeni postupak je isti za sve studije i provodi se:

A) Izravno putem Veleučilišta, bez uključivanja Središnjeg prijavnog ureda

Razredbeni postupak koji se provodi izravno na Veleučilištu obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature i pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu ili ispit državne mature.

Pravo prijave na razredbeni postupak imaju osobe koje su završile najmanje četverogodišnji srednjoškolski program u Hrvatskoj ili ekvivalentnu srednju školu u inozemstvu. Izuzetno, u slučaju nemogućnosti popune slobodnih upisnih mjesta, u zadnjem jesenskom razredbenom roku mogu se natjecati i pristupnici sa završenim trogodišnjim srednjoškolskim programom.

Strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije Agenciji za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr) ukoliko se radi o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima te Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr) ukoliko se radi o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha iz srednje škole i posebne aktivnosti i uspjehe tijekom i/ili nakon srednjoškolskog obrazovanja. Procedura provedbe razredbenog postupka objavljena je na mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica.

Pristupnici stječu pravo upisa temeljem mjesta na rang listi unutar broja slobodnih upisnih mjesta na svakom razredbenom postupku, uz uvjet da su na razredbenom postupku ostvarili najmanje:

  • 600 bodova za preddiplomski stručni studij Očna optika;
  • 500 bodova za preddiplomski stručni studij Upravljanje u kriznim uvjetima;
  • 500 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje računalnih sustava;
  • 450 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje motornih vozila;
  • 450 bodova za preddiplomski stručni studij Održavanje zrakoplova.

Rokovi za predaju prijava i dokumenata, provedbu razredbenih postupaka izravno preko Veleučilišta Velika Gorica i upise na Veleučilište u akademskoj 2018./2019. su sljedeći:

1. razredbeni postupak u lipnju:
Predaja prijave i dokumenata: od 8. svibnja do 21. lipnja 2018.
Objava rezultata:  27. lipnja 2018.
Upisi: od 29. lipnja do 7. srpnja 2018.

 2. razredbeni postupak u srpnju:
Predaja prijave i dokumenata:  od 9. srpnja do 21. srpnja 2018.
Objava rezultata:  23. srpnja 2018.
Upisi: od 25. srpnja do 28. srpnja 2018.

3. razredbeni postupak u rujnu:
Predaja prijave i dokumenata: od 3. rujna do 18. rujna 2018.
Objava rezultata:  20. rujna 2018.
Upisi: od 22. rujna do 29. rujna 2018.

Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može popuniti u Studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Veleučilišta, prilažu se uz izvorne dokumente i po jedan primjerak neovjerene kopije slijedećih dokumenata:

  • svjedodžbe svih razreda srednje škole,
  • svjedodžba državne mature, svjedodžba ispita državne mature ili maturalna svjedodžba.

Potrebni dokumenti predaju se putem pošte ili osobno u Studentsku referadu Veleučilišta radnim danom od 10:00 do 18:00 sati, a subotom od 08:30 do 12:30 sati.

B) Preko Središnjeg prijavnog ureda uz suradnju Veleučilišta

Razredbeni postupak putem Središnjeg prijavnog ureda obuhvaća pristupnike koji su položili državnu maturu ili ispit državne mature, a provodi se na način i u rokovima koje je objavio Središnji prijavni ured.

Pristupnicima koji se prijavljuju putem Središnjeg prijavnog ureda razredbenim postupkom se valorizira opći uspjeh u srednjoj školi i uspjeh na državnoj maturi ili ispitu državne mature.

Upis se obavlja na Veleučilištu od 17. do 21. srpnja 2018. za pristupnike koji su odabrali studijski program na Veleučilištu i koji se nalaze na objavljenoj konačnoj rang listi unutar odobrenih upisnih kvota.

 

3. Upis na preddiplomske stručne studije

Pravo upisa na preddiplomske stručne studije ostvaruju osobe koje su prošle razredbeni postupak na Veleučilištu Velika Gorica i preko Središnjeg prijavnog ureda sukladno Odluci o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis studenata u prvi semestar preddiplomskih stručnih studija akademske godine 2018./2019.

Upis se obavlja po redoslijedu na ljestvici uspješnosti dobivenoj razredbenim postupkom do ispunjavanja kvote za upis na preddiplomski stručni studij.

 

Troškovi razredbenog postupka i upisa: 350,00 kn

Školarina za jedan semestar (30 ECTS) preddiplomskih stručnih studija: Održavanje računalnih sustava, Upravljanje u kriznim uvjetima, Održavanje motornih vozila i Održavanje zrakoplova iznosi 6.980,00 kn.

Školarina za jedan semestar (30 ECTS) preddiplomskog stručnog studija Očna optika iznosi 12.490,00 kn.

Dodatne informacije o razredbenom postupku i uvjetima upisa na preddiplomske stručne studije nalaze se na mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica, a mogu se dobiti i putem e-mail adrese info@vvg.hr ili pozivom na broj telefona 01/ 6222 501.

Skip to content