Što je potrebno?

Upis na Veleučilište obavlja se temeljem natječaja za upis, koje u javnosti i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Veleučilište Velika Gorica te rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i posebnoj Odluci Veleučilišta o provedbi razredbenog postupka.

Osnovni uvjeti za pristup razredbenom postupku i upisu na neki od studija Veleučilišta je završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno srednje stručno obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno, u inozemstvu.

U okviru razredbenog postupka na Veleučilištu Velika Gorica predviđena su tri razredbena roka.

Dokumenti potrebni za prijavu su:

  1. obrazac za prijavu (može se popuniti putem internet stranice ili osobno prilikom predaje dokumenata)
  2. svjedodžbe svih razreda srednje škole
  3. završna svjedodžba srednje škole

Pristupnici s radnim iskustvom mogu ostvariti prednost pri upisu na izvanredni studij ukoliko prilože potvrdu poslodavca da rade na poslovima odabranog studija u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

U slučaju kad pristupniku školovanje plaća pravna osoba u kojoj je zaposlen, pristupnik je na upis dužan donijeti ovjerenu Potvrdu poslodavca kojom se poslodavac obvezuje da će plaćati školovanje svoga zaposlenika. Potvrda treba sadržavati točan naziv, adresu, OIB i kontakt podatke pravne osobe te podatke zaposlenika za kojeg izdaje potvrdu.

Što je potrebno za upis?

  1. dvije fotografije 4×6 cm
  2. upisni troškovi
  3. uplatiti prvu ratu školarine
  4. donijeti kopiranu uplatnicu i original na uvid
  5. potvrdu poslodavca o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba u kojoj je pristupnik zaposlen).

Prijelaz s drugih visokih učilišta i priznavanje položenih ispita

Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti molbu za upis na neki od studija na Veleučilištu Velika Gorica i priznavanje položenih ispita.

Molbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica i priznavanje položenih ispita se podnose prije početka zimskog semestra u rokovima redovnih upisa na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije.

Primjer molbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica i priznavanje položenih ispita s popisom potrebnih dokumenata nalazi se u prilogu.

Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za priznavanje ispita Veleučilišta Velika Gorica, može donijeti odluku o priznavanju ispita. Broj priznatih ispita ovisi o sličnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjem visokom učilištu i nastavnog programa predmeta na upisanom preddiplomskom stručnom ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilišta Velika Gorica.

Molba za prijelaz i priznavanje položenih ispita

Prijave i upisi održavaju se u studentskoj referadi Veleučilišta Velika Gorica.
Skip to content