Upis stranih državljana

Za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta mogu se natjecati i pristupnici koji nisu državljani Republike Hrvatske. Ukoliko temeljem mjesta na rang listi steknu pravo upisa u 1. semestar preddiplomskih stručnih studija, tim će pristupnicima biti omogućen uvjetni upis na Veleučilište Velika Gorica.

Prilikom upisa na studijske programe Veleučilišta, pristupnici koji nisu državljani RH moraju imati osobni identifikacijski broj (OIB). Procedura izdavanja OIB-a je sljedeća:

  • ispuniti ZAHTJEV (dobije se u Poreznoj upravi)
  • priložiti fotokopiju putovnice ili važećeg dokumenta
  • predati dokumente u Poreznu upravu, Avenija Dubrovnik 32, Zagreb.

Uvjetno upisani strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije.

Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima podnosi se Agenciji za odgoj i obrazovanje. Upute za pokretanje postupka priznavanja, informacije o potrebnoj dokumentaciji i zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92).

Zahtjev za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima podnosi se Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Informacije o postupku priznavanja, potrebnoj dokumentaciji i obrazac zahtjeva na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr/default.aspx?id=705).

Nakon dobivanja rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, upis na preddiplomske stručne studije postaje pravovaljan.

Sukladno članku 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011.) „Školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.“

Studijski programi na Veleučilištu Velika Gorica izvode se na hrvatskom jeziku.

Skip to content