Što je potrebno?

Upis na Veleučilište obavlja se temeljem natječaja za upis, koje u javnosti i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Veleučilište Velika Gorica te rezultata provedenog razredbenog postupka, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i posebnoj Odluci Veleučilišta o provedbi razredbenog postupka.

Osnovni uvjeti za pristup razredbenom postupku i upisu na neki od studija Veleučilišta je završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno srednje stručno obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno, u inozemstvu.

U okviru razredbenog postupka na Veleučilištu Velika Gorica predviđena su tri razredbena roka.

Dokumenti potrebni za prijavu su:

  1. obrazac za prijavu (može se popuniti putem internet stranice ili osobno prilikom predaje dokumenata)
  2. svjedodžbe svih razreda srednje škole
  3. završna svjedodžba srednje škole

Dokumenti koji se predaju mogu biti originali ili fotokopije uz originale na uvid.

Pristupnici s radnim iskustvom mogu ostvariti prednost pri upisu na izvanredni studij ukoliko prilože potvrdu poslodavca da rade na poslovima odabranog studija u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

U slučaju kad pristupniku školovanje plaća pravna osoba u kojoj je zaposlen, pristupnik je na upis dužan donijeti ovjerenu Potvrdu poslodavca kojom se poslodavac obvezuje da će plaćati školovanje svoga zaposlenika. Potvrda treba sadržavati točan naziv, adresu, OIB i kontakt podatke pravne osobe te podatke zaposlenika za kojeg izdaje potvrdu.

Što je potrebno za upis?

  1. dvije fotografije 4×6 cm
  2. upisni troškovi 500,00 kn
  3. uplatiti prvu ratu školarine (ponuda se podiže kod upisa u studentskoj službi)
  4. donijeti kopiranu uplatnicu i original na uvid
  5. potvrdu poslodavca o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba u kojoj je pristupnik zaposlen).

Prijelaz s drugih visokih učilišta i priznavanje položenih ispita

Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti zamolbu za upis na neki od studija na Veleučilištu Velika Gorica.

Zamolbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica se podnose prije početka zimskog semestra u rokovima redovnih upisa na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije.

Primjer zamolbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta Velika Gorica s popisom potrebnih dokumenata nalazi se u prilogu.

Nakon upisa na Veleučilište Velika Gorica, studenti imaju mogućnost podnošenja zamolbe za priznavanjem položenih ispita na drugim visokim učilištima.

Zamolbe se podnose nakon obavljenog upisa u zimski semestar tekuće akademske godine. Primjer zamolbe s popisom potrebnih dokumenata nalazi se u prilogu.

Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za priznavanje ispita Veleučilišta Velika Gorica, može donijeti odluku o priznavanju ispita. Broj priznatih ispita ovisi o sličnosti nastavnog programa položenih ispita na prijašnjem visokom učilištu i nastavnog programa predmeta na upisanom preddiplomskom stručnom ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilišta Velika Gorica.

Kod prijelaza i priznavanja položenih ispita razmatrat će se samo zamolbe s potpunom dokumentacijom.

Molba za prijelaz

Molba za prijelaz i priznavanje položenih ispita

 

Prijave i upisi održavaju se u studentskoj referadi Veleučilišta Velika Gorica.

Za potrebe predaje prijava i upisa studetska referada radi radnim danom 10:00-18:00 sati i subotom od 08:30-12:30 sati.

Kotakt za Informacije

Skip to content