Zašto izabrati VVG?

Veleučilište Velika Gorica osnovano je 2003. godine i danas ima pet preddiplomskih stručnih i tri specijalistička diplomska stručna studija, koji polaznicima omogućuju kvalitetno usvajanje znanja i vještina, potrebnih za obavljanje djelatnosti za koje postoji stvarna potražnja u Hrvatskoj, ali i izvan njenih granica.
Naime, Veleučilište Velika Gorica u svom obrazovnom sustavu ima programe koji su vrlo traženi na tržištu rada pa studenti nakon završetka studija u relativno kratkom vremenskom roku pronalaze zaposlenje. Studenti VVG-a imaju brojne mogućnosti praktičnoga rada, poput vježbi na konkretnim nastavnim radilištima te stručne prakse u suradnim institucijama i tvrtkama Veleučilišta čime se postiže potpuno osposobljavanje za praktični rad, a time i povećava mogućnost zapošljavanja nakon završetka studija. Tome pridonosi izvrsna povezanost Veleučilišta s gospodarskim sektorom pa studenti i za vrijeme studentske prakse često pronalaze svoje buduće radno mjesto.

Uz redovan, studenti mogu odabrati i izvanredni studij koji omogućava praćenje predavanja i vježbe uz obavljanje radnih obveza. Zaposleni studenti u području vezanom uz tematiku stručnog studija mogu iskoristiti mogućnost da im se rad prizna pod obveznu praksu.

Na Veleučilištu Velika Gorica predaju predavači zaposleni u stalnom radnom odnosu, vanjski predavači (sveučilišta, visoke škole, instituti, zavodi), predavači iz gospodarstva s praktičnim iskustvom (tvrtke u području studija), inozemni predavači (Engleska, Irska, Njemačka, Češka, Slovenija, Austrija…).

Suradnja sa stranim visokim učilištima i sveučilištima/Studentske razmjene i mogućnosti studiranja u inozemstvu
Veleučilište Velika Gorica je svoju Erasmus sveučilišnu povelju steklo 2011. godine. Sveučilišna povelja omogućava međunarodnu razmjenu studenata i profesora. U okviru programa ERASMUS+ Veleučilište sudjeluje izuzetno aktivno. Do sada je Veleučilište Velika Gorica potpisalo niz ugovora s europskim zemljama o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja (Velika Britanija, Irska, Malta, Poljska, Češka, Njemačka, Grčka, Italija, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Bugarska, Portugal…)

Opremljenost Veleučilišta
Veleučilište Velika Gorica kontinuirano radi na opremanju svojih predavaonica i nastavničkih kabineta suvremenom opremom za kvalitetno izvođenje nastave. Od rujna 2014. godine Veleučilište po prvi puta cijeli nastavni proces provodi u svom sjedištu bez unajmljivanja vanjskih nastavnih prostorija. Ovakvo poboljšanje infrastrukturnih kapaciteta Veleučilište je postiglo zahvaljujući izgradnji i opremanju 1400 m2 dodatnih nastavnih i nastavničkih kapaciteta te sada ukupno ima 18 učionica, od kojih je 8 računalnih učionica i jedan laboratorij očne optike. Veleučilište ima i 3 konferencijske dvorane, vijećnicu, 10 nastavnih kabineta i prostor za arhivu.

Postanite student Veleučilišta Velika Gorica, uložite u svoje znanje i osigurajte svoju budućnost.

Dobro nam došli!

 

Skip to content