Zašto izabrati VVG?

Veleučilište Velika Gorica osnovano je 2003. godine, a studiji koje izvodi Veleučilište polaznicima omogućuju kvalitetno usvajanje znanja i vještina, potrebnih za obavljanje djelatnosti za koje postoji stvarna potražnja u Hrvatskoj, ali i izvan njenih granica. Naime, Veleučilište Velika Gorica u svom obrazovnom sustavu ima programe koji su vrlo traženi na tržištu rada pa studenti nakon završetka studija u relativno kratkom vremenskom roku pronalaze zaposlenje.

Veleučilište osigurava i podršku svim studentima kroz rad svojih stručnih službi, ali i u okviru nastavnog procesa. Također, Veleučilište ima i Centar za karijernu i psihološku podršku koji je osnovan s ciljem unapređivanja kvalitete studiranja i unapređivanja studentskog standarda na Veleučilištu Velika Gorica te općenito kvalitete života pojedinaca, grupa i lokalne i šire zajednice. Podrška studentima u ostvarivanju njihovih studentskih prava, reguliranju studentskih obveza i pružanja svih relevantnih informacija dostupna je i u okviru rada Studentske referade čije je radno vrijeme prilagođeno potrebama redovnih i izvanrednih studenata.

Podrška studentima tijekom studiranja pruža se i kroz rad mentora godina sa studentima. Na svakom studijskom programu i svakoj godini studija studentima se dodjeljuje mentor koji pomaže studentima u radu ili rješavanju različitih pitanja vezanih uz studentsku problematiku.

Također, studenti imaju brojne mogućnosti praktičnoga rada i stručne prakse u suradnim institucijama i tvrtkama Veleučilišta čime se postiže potpuno osposobljavanje za praktični rad, a time i povećava mogućnost zapošljavanja nakon završetka studija. Tome pridonosi izvrsna povezanost Veleučilišta s gospodarskim sektorom pa studenti i za vrijeme studentske prakse često pronalaze svoje buduće radno mjesto.

 

Suradnja sa stranim visokim učilištima i sveučilištima/Studentske razmjene i mogućnosti studiranja u inozemstvu
Veleučilište Velika Gorica je svoju Erasmus sveučilišnu povelju steklo 2011. godine. Sveučilišna povelja omogućava međunarodnu razmjenu studenata i profesora. U okviru programa ERASMUS+ Veleučilište sudjeluje izuzetno aktivno. Do sada je Veleučilište Velika Gorica potpisalo niz ugovora s europskim zemljama o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja, a više o ERASMUS+ programu možeš pronaći na link-u: https://vvg.hr/mobilnost/

Opremljenost Veleučilišta
Veleučilište Velika Gorica kontinuirano radi na opremanju svojih predavaonica i nastavničkih kabineta suvremenom opremom za kvalitetno izvođenje nastave. Predavaonice i računalne učionice, u kojima se održava nastava suvremeno su opremljene i redovito održavane. U svakoj predavaonici nalaze se projektor i nastavničko računalo, a informatičke učionice opremljene su sa sveukupno 233 računala. Sve predavaonice opremljene su sustavom za ventilaciju i klimatizaciju što dodatno omogućava bolje uvjete za rad.

Uz prostor za provedbu nastave studentima su na raspolaganju i prostori opremljeni računalima koje mogu koristiti u svrhu učenja, istraživanja i proučavanja literature, nastavnih materijala i izrade zadataka tijekom cijelog radnog dana.

Knjižnica Veleučilišta Velika Gorica ima knjižnični fond s više od 4500 primjeraka stručne literature koja je dostupna za posudbu studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju Veleučilišta, a uz Knjižnicu studentima je na raspolaganju i Čitaonica. Dostupnost potrebne literature osigurana je i suradnjom s knjižnicama drugih visokoškolskih ustanova i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom.

Postanite student Veleučilišta Velika Gorica, uložite u svoje znanje i osigurajte svoju budućnost.

Dobro nam došli!

Skip to content