Goriva i maziva

25.88 51.76 

Autor: Đorđe Šilić
Tematsko područje: motorna vozila
Broj stranica: 244
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2012
ISBN: 978-953-7716-37-0
Kvalitativne značajke
  • Opći karakter knjige: stručna
  • Podrška lakoj primjeni: priručnik. primjeri
  • Prvenstveni čitatelji: studenti, osoblje na održavanju vozila, ostali

Prvi dio knjige posvećen je gorivima. Nakon uvoda u kojem se nalazi kratak podsjetnik na osnovne definicije energije, energetike, energetske učinkovitosti i poznatih mehanizama izgaranja goriva, dan je sažet prikaz utjecaja konvencionalnih goriva na okoliš i klimatske promjene te suvremenih pogleda na probleme primjene obnovljivih izvora energije. U sljedećih pet poglavlja obrađena su konvencionalna goriva, onako kako se najčešće i dijele – prema agregatnim stanjima u kojima se nalaze u prirodi ili u proizvodnji, distribuciji, uporabi. U sedmom poglavlju knjige nalazi se kratak prikaz utjecaja kvalitete goriva na rad suvremenih motora s unutarnjim izgaranjem i najčešćim poremećajima dobrog rada takvih motora u pogonu vozila. Dio knjige o gorivima završen je poglavljem o neophodnom postupanju s konvencionalnim gorivima tijekom njihova skladištenja, prijevoza i uporabe.
Drugi dio knjige započinje uvodnim poglavljem o mazivima u kojemu je dan podsjetnik na osnovnu teoriju o trenju, tribologiji te osnovne činjenice o svrsi i učincima raznih vrsta podmazivanja. U sljedećem poglavlju toga dijela knjige dan je prikaz najvažnijih svojstava mazivih ulja i masti, kako mineralnih, tako i sintetskih te prikaz načina njihovih dobivanja. Dan je prikaz podjela i najvažnijih normi kojima se osigurava neophodna kvaliteta u uporabi, s naglaskom na primjenu u uporabi motornih vozila. Završno poglavlje donosi preporuke za postupanje mazivima u svim bitnim aktivnostima od proizvodnje do uporabe te zbrinjavanja nakon uporabe.

Obriši
SKU: K031 Kategorija:
Skip to content